Μυροβόλος εκκλησία

Μυροβόλος Εκκλησιά
Μυροβόλος Εκκλησιά
Μυροβόλος Εκκλησιά

Kokar  Kilise

___

Βραχοεκκλησιά του 9ου αιώνα στη δυτική πλευρά του φαραγγιού, μονόκλιτη με νάρθηκα που  λειτουργούσε μάλλον ως ταφικό παρεκκλήσι… Παρόλο που οι περισσότερες απεικονίσεις  είναι σε κακή κατάσταση  εν τούτοις διαθέτει μια από τις πλέον σπάνιες, ίσως και μοναδική σε όλο τον κόσμο… Τους Αποστόλους ένθρονους ως κριτές.

____

Κωνσταντίνος Νίγδελης