“Ίμβρος παιπαλόεσσα”

Στα κεφάλαια αυτού του βιβλίου, διαβάζουμε, μεταξύ άλλων: Την ετυμολογία, την συγκοινωνία (οδικός,θαλάσσιος και εναέριος τρόπος πρόσβασης στο νησί), την έκταση και τον πληθυσμό, την γεωμορφολογία, το κλίμα της νήσου. Επίσης, την ιστορία της, με ειδικά κεφάλαια για την νομισματοκοπία, τον Ίμβριο ιστορικό Κριτόβουλο, την Ίμβρο κατά τον Piri Reis, την «Κατάσταση Goeben», τα δημευμένα ως μαζμπούτ, τον δεκάλογο των Ελλήνων της Τουρκίας, τα δημευμένα ως καγιούμ, τις απαλλοτριώσεις, κ.ά. Και τα άρθρα «Το πραγματικό πρόβλημα είναι η τουρκοποίηση – ο Θεός να φυλάει», του Τ. Μπαράν στην εφημ. “Vatan”.

Continue Reading →

Ολυμπιακοί Αγώνες

Στα δυτικά της Πελοποννήσου, στη χώρα της Ήλιδος, στη συμβολή των ποταμών Αλφειού και Κλαδέου, υπάρχει μικρή, πλούσια σε βλάστηση πεδιάδα, στην οποία άνθισε το Ιερό της Ολυμπίας, το πιο αρχαίο και πιο πολυύμνητο των Ελλήνων. Εκεί, προς τιμή του Ολυμπίου Διός, γίνονταν οι λαμπρότατοι αγώνες της αρχαίας Ελλάδος.

Η αρχή των Ολυμπιακών αγώνων χάνεται στο βάθος του χρόνου. Κατά την Ελληνική μυθολογία για πρώτη φορά έγιναν όταν ο Ζευς ήταν ακόμα βρέφος και ο πατέρας του Κρόνος βασίλευε του κόσμου.

Continue Reading →

Σύνδεσμος Ιθακησίων Μελβούρνης

Ο Ρόλος του Συνδέσμου Ιθακησίων Οδυσσεύς στα παροικιακά και στις σχέσεις Αυστραλών και Ελλήνων. Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά αυτό τον ερχομό μου στη Μελβούρνη 6-12-37, παρευρέθηκα σε Συνέλευση του Συνδέσμου που είχε σκοπό να μαζέψει χρήματα δια την Ελληνική Αεροπορία. Με εντυπωσίασε ο θερμός πατριωτισμός των ομιλητών και επίσης έμαθα δια τη δράση του Συνδέσμου, δια την οποίαν διαβεβαιώθηκα στα μεθεπόμενα 11 χρόνια ως Γραμματέας του Συνδέσμου.

Continue Reading →