Νίγδη Καππαδοκίας 1909

NIGDI_n

Τόσο παλιές, όσο και όμορφες φωτογραφίες από τη Νίγδη της Καππαδοκίας.

Nigdi

Αρχείο Κωνσταντίνου Νίγδελη