Κακώς κείμενα: Το τέλος της Ομορφιάς

destroying_diversity2Η κλασσική γειτονιά, ακόμα και με την «πολυκατοικιοποίησή» της από το ’60 και μετά (μιλώ κυρίως για την Αθήνα), δεν είχε ακόμα πεθάνει εντελώς πριν το χάος αυτού που στρογγυλεμένα αποκαλείται «πολυπολιτισμικότητα» το οποίο διέλυσε πρόσφατα πολλές συνοικίες. Όσοι πιστεύουν στην «πολυπολιτισμικότητα» ασφαλώς θα διαφωνήσουν με τον αρνητικό όρο «διάλυση», διότι κατά την γνώμη τους η εγκατάσταση μεταναστών κοντά στον ντόπιο πληθυσμό επιφέρει γόνιμο συνδυασμό στοιχείων πολλών παραδόσεων και καταλήγει σε ένα ποικιλόχρωμο και γοητευτικό ψηφιδωτό.

Continue reading “Κακώς κείμενα: Το τέλος της Ομορφιάς”