Σμύρνη – Υπηρεσίες πολιτών από 1675

Τελωνείο της Σμύρνης

Βρισκόταν στο παλιό λιμάνι και δέσποζε στην είσοδό του, μαζί με μια σειρά ξενοδοχειακών μονάδων που εξυπηρετούσαν τους επισκέπτες της πόλης.

Η ύπαρξή του ως μονάδα οικονομικού ελέγχου άρχισε από το 1675, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Φράγκων… και στεγαζόταν σε ένα μικρό κτίριο στην παραλία του Φραγκομαχαλά… Continue reading “Σμύρνη – Υπηρεσίες πολιτών από 1675”