Διαφημισεις του τοτε…

Οι διαφημίσεις αυτές προέρχονται από παλιές εφημερίδες του 20ου αιώνα, όταν οι τιμές ήταν πιο προσιτές, ενώ πιστωτικές κάρτες δεν υπήρχαν.

Διαφημίσεις

Author: Μνήμες