Απογραφή Μακεδονίας 1882

Ταπί, απόδειξη εγκυρότητας απογραφήςΜε πηγές τις σελίδες Μπλογκ Χαλκιδικής και του συγγραφέα Ντ. Πάνζα, παραθέτουμε μερικά σημαντικά στοιχεία για την απογραφή της Μακεδονίας από την Οθωμανική αυτοκρατορία στο τέλος του 19ου αιώνα. Τα στοιχεία αυτά έρχονται να παρουσιάσουν μια εικόνα παντελούς απουσίας των Σλαβομακεδόνων στην περιοχή, ενώ μόνον Βούλγαροι εμφανίζονται σε περιοχές όπως τις Σέρρες περίπου 10 χιλιάδες, Μοναστήρι 31 χιλιάδες κ.ά.

Ας δούμε όμως την απογραφή πιο αναλυτικά όπως την καταγράφει η σελίδα αυτή.

Η εικόνα πιο πάνω δείχνει την εγκυρότητα της απογραφής από την Οθ. Αυτοκρατορία

1881/1882 Selanik Sancağı’nın Nüfus Sayımı / Ottoman census. [1. Απογραφή Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.]

Στα πλαίσια του φορολογικού προγραμματισμού του το Οθωμανικό κράτος κυρίως στα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας προέβη στην απογραφή του πληθυσμού προκειμένου να διαπιστώσει τις οικονομικές του δυνατότητες. Η πρώτη οργανωμένη απογραφή πληθυσμού έγινε από τον σουλτάνο Mahmud II μεταξύ των ετών 1830-1838 και περιέλαβε δέκα εγιαλέτια.

Στη συγκεκριμένη απογραφή καταγράφηκε μόνο ο ανδρικός πληθυσμός. Στις επόμενες απογραφές μετά το τανζιμάτ, γινόταν απογραφή του συνολικού πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών.

Τα αποτελέσματα της απογραφής του 1881/82 στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης θα παρακολουθήσουμε παρακάτω.Το 1881 το σαντζάκι της Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τους εξής καζάδες: Θεσσαλονίκης (Selanik), Κατερίνης (Κatrin), Κασσάνδρας (Kesendire), Δοϊράνης (Toyran), Βέροιας (Karaferye), Στρώμνιτσας (Usturumca), Κιοπρουλού (Köprülü), Λαγκαδά (Langaza), Γευγελής (Gevgili), Αγίου Όρους (Aynaroz), Γυναικόκαστρου (Avret Hisar), Βοδενών-Έδεσσας (Vodine), Yenice.

Στον καζά της Κασσάνδρας καταγράφηκαν 14361 γυναίκες και 16006 άνδρες χριστιανοί, 2482 άνδρες και 1856 γυναίκες μουσουλμάνοι. Σύνολο 34836 κάτοικοι. Στον καζά του Αγίου Όρους καταγράφηκαν 4195 Έλληνες, 2251 Σλάβοι και 57 μουσουλμάνοι. Ο καζάς Λαγκαδάείχε πληθυσμό 50707 κατοίκους.Ο καζάς Κατερίνης 24092 κατοίκους.

Πληθυσμός Μακεδονίας ΧΙΧ – Σεκλέτι 185 Οθωμανική Αυτοκρατορία – % (σελίδα 1)
Κλικ πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει
Πληθυσμός Μακεδονίας ΧΙΧ – Σεκλέτι 185 Οθωμανική Αυτοκρατορία – αριθμοί (σελίδα 2)
Κλικ πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει
  • Ο καζάς Βέροιας 25034 κατοίκους.
  • Ο καζάς Γυναικόκαστρου (Aβρέτχισάρ-Κιλκίς) 40929 κατοίκους.
  • Ο καζάς Δοϊράνης 27170 κατοίκους.
  • Ο καζάς Έδεσσας 33113 κατοίκους.
  • Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει την απογραφή του 1881/3 εμπλουτισμένη με στοιχεία της απογραφής του 1893
  • Η Θεσσαλονίκη (Selanik) στο κέντρο το 1882-93 αποτελούνταν από περίπου 19 χιλιάδες Έλληνες, 17 χιλιάδες Εβραίους, 15 χιλιάδες μουσουλμάνους και έναν μικρό αριθμό Βουλγάρων και άλλων φυλών (στοιχεία του D. Panza, Population et sante dans l’empire ottoman.1996). To βιβλίο του Πάνζα στη Γαλλική θα το βρείτε στο Amazon.
  • Οι Σέρρες (Siroz) είχαν περίπου 16 χιλιάδες μουσουλμάνους, 16 χιλιάδες Έλληνες, 10 χιλιάδες Βουλγάρους και λίγους Εβραίους και άλλους (ίδια απογραφή Τουρκικής προέλευσης, ως άνω)

πηγή – Daniel Panzac, Population et sante dans l’empire ottoman.1996
Amazon (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή)

Author: Μνήμες