Εκστρατεία Μικράς Ασίας (2)

Εκστρατεία Μικράς Ασίας (2)
1919-1922 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Συγκεντρωτικός πίνακας απωλειών των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία κατά περίοδο.

Εκστρατεία Μικράς Ασίας(2)1919-1922 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
Εκστρατεία Μικράς Ασίας(2)1919-1922 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

 

Εκστρατεία Μικράς Ασίας(2)1919-1922 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
Εκστρατεία Μικράς Ασίας(2)1919-1922 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Author: stavros