Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε με δωρεά του βορειοηπειρώτη τραπεζίτη Βαρόνου Γεωργίου Σίνα το 1842. Οι Αστρονομικές παρατηρήσεις ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1846, αμέσως μετά την ανέγερση του κεντρικού, νεοκλασσικού κτιρίου στο Λόφο των Νυμφών, στο Θησείο, απέναντι από την Ακρόπολη. Το πρώτο κτήριο του Αστεροσκοπείου, κατασκευάστηκε στο λόφο των Νυμφών, απέναντι από την Ακρόπολη. Σχεδιάστηκε από τον Θεόφιλο Χάνσεν και είναι σπάνιας ομορφιάς, σταυροειδές και προσανατολισμένο στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Γιώργος Σίνας
Γιώργος Σίνας

Το νεοκλασικό κτίριο του Αστεροσκοπείου Αθηνών θεμελιώθηκε κατά τη διάρκεια έκλειψης ηλίου στις 26 Ιουνίου/ 8 Ιουλίου 1842 και τα εγκαίνιά του πραγματοποιήθηκαν στις 9/21 Σεπτεμβρίου 1846.

Το 1890 το Αστεροσκοπείο έγινε κρατικό Ερευνητικό Κέντρο, μετονομάστηκε σε Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το υπάρχον Αστρονομικό Τμήμα συμπληρώθηκε με δύο άλλα, το Μετεωρολογικό και το Σεισμολογικό. Το 1942 τα τμήματα οργανώθηκαν σε Ινστιτούτα και το 1955 προστέθηκε το Ιονοσφαιρικό Ινστιτούτο.

Athens Observatory

Το 1999 τα Ινστιτούτα μετονομάστηκαν, ως εξής:

  • Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής
  • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης

Το 2003 το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής “ΝΕΣΤΩΡ” έγινε το πέμπτο Ινστιτούτο του Ε.Α.Α.

Μνήμες – αρχείο Κωνσταντίνου Νίγδελη
μέρος των φωτογραφιών είναι από την ιστοσελίδα
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Author: Μνήμες