Το «Καππαδοκικόν Ορφανοτροφείον»

Ορφανοτροφείο στην Καππαδοκία
Ορφανοτροφείο στην Καππαδοκία
Ορφανοτροφείο στην Καππαδοκία

Καππαδοκικό ορφανοτροφείο αρρένων και θηλέων. Έτος  ιδρύσεως 1891.

 αρχείο Αντώνη Ηλιάδη

Το 1885 με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Ιωάννη και των εύπορων προκρίτων της επαρχίας ιδρύθηκε επαρχιακό ανώτερο Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το κτήριο χτίστηκε απέναντι από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου, σε κτήμα που ήταν ιδιοκτησία της μονής. O μητροπολίτης Ιωάννης όμως έκρινε απαραίτητη και την ίδρυση ορφανοτροφείου για την περίθαλψη των ορφανών και άπορων παιδιών της επαρχίας του. Έτσι στις 2 Αυγούστου 1891 έγιναν τα εγκαίνια του Καππαδοκικού Ορφανοτροφείου Αρρένων.

Η ίδρυση του Παρθεναγωγείου στηρίχθηκε στην ετήσια δωρεά ανώνυμου Καππαδόκη, ύψους 100 οθωμανικών λιρών. Το παράδειγμά του μιμήθηκαν πολλοί συντοπίτες του, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατό κατά το επόμενο έτος (και με συμπληρωματική δωρεά του ίδιου ανώνυμου Καππαδόκη ύψους 150 λιρών) να ανεγερθεί και ορφανοτροφείο θηλέων δίπλα στο Κεντρικό Παρθεναγωγείο, σε κτήμα που επίσης ανήκε στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου.

Το 1895 το Καππαδοκικό Ορφανοτροφείο (αρρένων και θηλέων πλέον) ενισχύθηκε με μία δωρεά ύψους 800 οθωμανικών λιρών του ζεύγους Συμεωνάκη Σινιόσογλου. Ο Σινιόσογλου καταγόταν από την Καππαδοκία, διαβιούσε όμως στην Κωνσταντινούπολη, ασχολούμενος με προμήθειες του υπουργείου των Στρατιωτικών.

πηγή κειμένου:ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μνήμες Αλησμόνητες Πατρίδες

 

Author: stavros