Νοσήματα Υ’ και Φ’

Δεν γνωρίζουμε αν όντως ήταν καλοί γιατροί ή απλά περισσότερο ανθρώπινοι, ίσως ίσως ρομαντικοί ιδεολόγοι, υπηρέτες ταπεινοί του Ιπποκράτειου όρκου. Όμως αποτελούσαν κάτι το ξεχωριστό, τους οποίους οι λόγιοι της εποχής αλλά και ο κόσμος τους μνημόνευε μετά περισσού σεβασμού.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε με απόλυτη αλφαβητική σειρά τις γνωστές ασθένειες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ασθένειες και θεραπείες τις οποίες αντλήσαμε κυρίως από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά μάθαμε και από τις πάμπολλες μαρτυρίες.  Που αφού καταγράφηκαν, φυλάσσονται ως πολύτιμες παρακαταθήκες στα Ιστορικά Κέντρα.

Νοσήματα που ανήκουν στο γράμμα ”Υ” και “Φ”

Υδρωπικία ή γκελιντζίκ ή κουπλεμέ

Πάθηση που οφείλεται στη συγκέντρωση ορώδους υγρού…

Έτσι λέγανε πως «έχ’ νερό σην καργιά τ’» και για τη θεραπεία της συνιστούσαν:

 • την τοποθέτηση ενός άδειου ζεστού μπουκαλιού πιεστικά πάνω στην κοιλιά για να διαλυθεί το νερό.
 • το κόψιμο- χάραγμα της κοιλιάς, δηλαδή κάνανε ριζάφτι.
 • αλλά και τοποθέτηση- επάλειψη σκυλίσιας κοπριάς ανακατεμένης με μέλι στο επίδικο σημείο.

Για τους πόνους της κοιλιάς χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες για τις οποίες πίστευαν πως πάντοτε και άμεσα ανακούφιζαν τους ασθενείς.

Βεβαίως σημαντικότατες ήταν και οι μέθοδοι θεραπείας του οτζάχ του χωριού.

 • τοποθετούσε ένα μεγάλο κομμάτι ακατέργαστου αλατιού στην κοιλιά και έκαμε πάνω σε αυτό με μαυρομάνικο μαχαίρι σταυρωτές χαρακιές διαβάζοντας συνάμα δυο τρεις ευχές.
 • αν το πρόβλημα το είχε κάποιο παιδί, ή και μεγάλος ακόμα, αλλά σε ηπιότερη κατάσταση, ανεβοκατέβαινε μαζί του στα σκαλοπάτια του σπιτιού για «να κατεβεί το υγρό που είχε μαζευτεί στην κοιλιά και να φύγει».

Φυσικά πάντοτε με τις αντίστοιχες ευχές.

 

Φαγούρα ή γουρτεσέν

Σε όλες τις μορφές της συνιστούσαν καθαριότητα, πλυσίματα μόνο με νερό, συνεχή αλλαγή ρούχων. Αν συνοδευότανε και με ερεθισμό του σώματος, πρότειναν αλοιφές παρασκευασμένες με μολόχα και λάδι…

Στις εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις «έβγαινε ο ασθενής στα τρίστρατα, κυλίονταν χάμω δυο τρεις φορές, κατάπινε σκόνη λέγοντας “γουρτεσέν ολντούμ, γουρτάρ μπεν…” δηλαδή γένηκα, μ’ έπιασε φαγούρα, γλίτωσέ με…».

Βεβαίως μεταξύ των διαφόρων μεθόδων υπήρχε και αυτή σύμφωνα με την οποία «καβουρδίζεις ποσότητα βρώμης, την αλέθεις όπως τον καφέ, την ανακατεύεις με ζάχαρη και την τρώγεις…με άμεσα αποτελέσματα».[1]

 

Φυματίωση ή βερέμ ή χτικιό ή φθίση

Λοιμώδης, μεταδοτική ασθένεια ανθρώπων και ζώων, που οφείλεται σε βακτηρίδιο και προσβάλλει διάφορα όργανα. Χωρίς να είναι σίγουροι συνιστούσαν μεταξύ των άλλων καλό φαγητό, ξεκούραση, καθαρά δωμάτια, συνεχή αερισμό αλλά…

Αλλά και «τάισμα του αρρώστου χωρίς να το γνωρίζει με βρασμένο κρέας σκύλου…». Πίστευαν πως με τη σιχασιά του ο άρρωστος θα κάμει εμετό και έτσι «θα διώξει το κακό…»

Παρατήρηση

Αυτά ήταν τα «σωστά» μέσα θεραπείας.

Υπήρχαν όμως και τα άλλα της ορθόδοξης ιατρικής επιστήμης που καταγράφουμε ευθύς αμέσως:

«Η διάθεσις προς την φθίσιν γνωρίζεται από τους εξής χαρακτήρας…

Όσοι έχουσι διάθεσιν να υποπέσωσιν εις την φθίσιν βραχνιάζουσι συχνά χωρίς να έχουν καταρροήν και ενίοτε χάνουν όλως διόλου την φωνήν…

Όταν ομιλώσιν, όταν τρέχωσιν, όταν ανεβαίνωσι κανένα λόφον, κυριεύονται αμέσως από δύσποιαν…κυριεύονται από βήχα και αισθάνονται πόνους εις το στήθος…

Από καιρόν εις καιρόν αισθάνονται κεντήματα εις το στήθος το πρωί, πτύουν φλέματα μέσα εις τα οποία ευρίσκονται μικρά τινα κομμάτια παρόμοια με τυρόν και ισομεγέθη με κεχρί, τα οποία όταν τα θραύση τις εξάγουσι μιαν δυσάρεστον οσμήν…

Θεραπεία

Όστις παρατηρεί αυτά τα συμπτώματα εις τον εαυτόν του πρέπει ν’ αποφεύγη τα θερμά ποτά. Δηλονότι την ρακήν, τον οίνον, την λίξερην, τα αρωματικά…τους βίαιους κόπους, καθώς και το τρέξιμον και τον χορόν…

Πρέπει να μεταχειρίζεται με μεγάλην μετριότητα τας ερωτικάς ηδονάς…
Όταν γράφη να μη κλίνη το στήθος του εις την τράπεζαν επάνω εις την οποίαν γράφει…
Να μην ακουμβά το στήθος του εις την τράπεζαν επάνω εις την οποίαν γράφει.
Να μη ψάλλη, να μην ομιλή μήτε πολύ δυνατά μήτε πολλήν ώραν…»[2]


[1] Βασίλειος Δεληγιάννης, ό.π., σ. 353

[2] Περιοδικό «Μέντωρ», ό.π,. σ. 283

“Η Ιατρική στην Καππαδοκία…”
Κωνσταντίνος Νίγδελης


Α Ρ Θ Ρ Α - Τ Η Σ - Ι Δ Ι Α Σ - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ :
 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ¨
  Η ιστορία του κτιρίου: Το κτίριο κτισμένο σε σχήμα Π χρονολογείται από το 1880 και χτίστηκε για να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις της έφιππης Οθωμανικής Σχολής Χωροφυλακής. Γράφει ο Δρ Εμμανουήλ Χριστοφορίδης
 2. Ο λοιμός (ΘΟΥΚ 2.47.1–2.54.5)
  Τέτοια λοιπόν ἐστάθηκε ἡ δημόσια κηδεία τό χειμώνα ἐκεῖνο• κι ὅταν πέρασε ὁ χειμώνας αὐτός, ἔκλεισε ὁ πρῶτος χρόνος τοῦ πολέμου. Κ' εὐθύς μόλις ἄρχισε τό καλοκαίρι, εἰσέβαλαν οἱ Πελοποννήσιοι κ' οἱ σύμμαχοί τους ὅπως καί προτήτερα στήν Ἀττική μέ τά δύο τρίτα τῆς στρατιωτικῆς του δύναμης ὁ καθένας (μέ ἀρχηγό πάλι τόν Ἀρχιδάμο...
 3. Φάρμακα… και θάματα
  αι μια μικρή αναφορά μας στα γνωστά-άγνωστα φάρμακα της εποχής…τα προτεινόμενα από την ορθόδοξη ιατρική επιστήμη και μη αναφερόμενα στο προηγούμενο κεφάλαιο στο οποίο περιγράψαμε τις διάφορες ασθένειες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Απλά και χωρίς πολλούς σχολιασμούς εκτός δυο, που και γνωστότατα είναι, αλλά και χρησιμοποιούμενα σχεδόν μέχρι των ημερών μας…της βεντούζας και των βδελλών.
 4. Νοσήματα Υ' και Φ'
  Περιλαμβάνονται εδώ νοσήματα που αρχίζουν από τα γράμματα "Υ" και "Φ" όπως - Υδρωπικία ή γκελιντζίκ ή κουπλεμέ, Φαγούρα ή γουρτεσέν, Φυματίωση ή βερέμ ή χτικιό ή φθίση,
 5. Νοσήματα Χ' και Ψ'
  Περιλαμβάνονται εδώ νοσήματα που ανήκουν στα γράμματα "Χ" και "Ψ" όπως - Χεγιαρτσέχ ή κεντί ντασαγέ ή πρήξιμο όρχεων, Ψύξη, Ψωρίαση ή ουιούζ
 6. Νοσήματα - Γενικές παρατηρήσεις
  Φυσικά και οι ασθένειες δεν ήταν μόνο οι πιο πάνω περιγραφείσες. Απλά καταγράψαμε μόνο όσες βρήκαμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία του χώρου και για όσες
 7. Νοσήματα Τ'
  Νοσήματα που περιλαμβάνονται εδώ αρχίζουν από το γράμμα 'Τ' όπως - Ταινία ή ελμίνες ή λεβίθες ή σογουλτζάν ή σερίτ, Τέτανος ή κακό, Τρέλα, Τριχόπτωση, Τσίμπλες ματιού ή πόνεμα, Τύφος ή χουμά ή χουμά σαλάχ ή σαρή σιτμά -
 8. Νοσήματα Σ'
  Νοσήματα που περιλαμβάνονται εδώ αρχίζουν από το γράμμα 'Σ' όπως - Στειρότητα, Στομαχόπονος ή πόνος της κοιλιάς ή καρήν αγρισή, Στοματίτιδα ή μπαμπουχτσά, Συμφόρηση ή νταμναμάς ή τσαλγούν ή εγκεφαλικό (;), Συνάχι ή σαλίμ ή σαλούμ, Συρίγγιο ή αχαρτζά -
 9. Νοσήματα Π'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που ανήκουν στο γράμμα της αλφαβήτου "Π" όπως - Παράλυση ή κιοτρουμλούκ ή καλμάκ ή τσαγούλ’ σιν, Παρονυχίδες ή τριγυρίστρες ή ντολαμάγια, Πέτρα στα νεφρά ή τη χολή ή χολολιθίαση, Πληγές και πρηξίματα…γενικά, Πληγές και πρηξίματα σε…έκταση, Πνευμονία ή σατλιτζάν ή ακ τζιγιέρ ή ακ μαρασή, Πολυουρία, Πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία ή αγρή, Πονοκέφαλος – πίεση (;), Πυρετός ή εμπύρετη κατάσταση ή νισά ή νισκιά ή σητμά ή αραλήκ σητμά,
 10. Νοσήματα Ν' και Ο'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που ανήκουν στους χαρακτήρες της αλφαβήτου "Ν" και "Ο" όπως - Νευρόπονος ή σινίρ χαστά ή σιραζέ… , Ούλα ή ντης ετέ ή ουλίτιδα ή αγίζ αγρισί
 11. Νοσήματα Μ'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα τα οποία κατατάσονται κάτω από το γράμμα "Μ" όπως - Μαγουλάδες ή παρωτίδα, Μαράζι ή μαράζ, Μέθη, Μελάνωμα… ίσως τιβγά, Μυρμηκιές ή μυρμηγκιές ή ακροχορδόνες ή σίγρια ή κορ κεβενίδια, Μώλωπες,
 12. Νοσήματα Λ'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που αρχίζουν από το γράμμα "Λ" όπως - Λιποθυμιά ή μπαϊντισίν ή μπαγιλμάκ ή μπαϊλμά, Λύσσα ή γουντούς ή γουντουλάτισμα ή κουντουρμάκ ή κουτουζλούκ
 13. Νοσήματα Κ'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που αρχίζουν από το γράμμα του αλφαβήτου "Κ" όπως - Κακαμά ή κοτσά ή ιδρωτίλες, Κάλοι ή Νασούρ, Κάταγμα ή σπάσιμο ή κιρκλήκ, Κάψιμο ή γιανμάκ, Κήλη ή σακάτ, Κλήμα, Κοκκύτης ή κοκίτης ή του γαϊδουριού ο βήχας ή ντεβέ εκσιργί, Κοτί τόιμα ή κακό αίμα, Κόψιμο, ή διάρροια ή ισάλ ή καρή αγρισή, Κριθαράκι, Κρυολόγημα ή σουβουλούκ ή κουλούτζ
 14. Νοσήματα Ι'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που αρχίζουν από το γράμμα "Ι" όπως - Ίκτερος ή σαραλήκ ή σαρουλούχ ή χρυσή, Ιλαρά ή ίλερις ή τσιτσέτσα ή τσιτσέκ ή κιζαμούχια ή μπέμπελη, Ισχιαλγία ή τσιγκνεμέκ ή ουιλούκ αγρεσή
 15. Νοσήματα Ζ' και Η'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που αρχίζουν από τα γράμματα "Ζ" και "Η" του αλφαβήτου - Ζοχάδες ή αιμορροΐδες ή μαγιασήλ (μαγιασούλ), Ηλίαση
 16. Νοσήματα Ε'
  Εδώ περιλαμβάνονται νοσήματα που ανήκουν στο γράμμα ''Ε'' - Ειλεός, Ελονοσία ή σουτμάς, Εξάρθρωση ή γεριντέν τσικαρμάκ ή βγάλσιμο, Επιληψία ή σεληνιασμός ή σάρα ή σορά τισυριλήκ, Έρπης (ζωστήρ) ή κεμέρ, Ευλογιά ή ασιλαμάκ τσιτσέκ ιλετή,
 17. Νοσήματα Δ'
  Νοσήματα που περιλαμβάνονται εδώ είναι αυτά που αρχίζουν από το γράμμα "Δ" - Δαγκάματα, Δάκρυσμα ή δακρύρροια, Διφθερίτιδα ή μπογματζάς ή μπόχσεν ή κουρμπαγού, Δόντια χαλασμένα ή πονόδοντος ή τσουρούκ ντής, Δυσουρία ή τσαλμάκ ή σιντίκ τουτκουνλμασή, Δυσκοιλιότητα ή καμπιζλίκ...
 18. Νοσήματα Γ'
  Νοσήματα που περιλαμβάνονται εδώ είναι αυτά που αρχίζουν από το γράμμα "Γ" - Γάπαρτσεχ ή πρήξιμο πέλματος…, Γρίπη…
 19. Νοσήματα Β΄
  Νοσήματα που περιλαμβάνονται εδώ είναι αυτά που αρχίζουν από το γράμμα "Β" - Βάρεμα ή καχεξία ή ατροφία ή ζαμπουνλούκ ή κιρκ παστί ή τσαλοπατεμένα, Βήχας ή οκουρούκ ή κουρού οκουρούρουμ (ξηρός βήχας), Βουζούνια ή δοθιήνες ή βιζούνους ή σιμπάν ή σπυριά...
 20. Νοσήματα Α΄
  Νοσήματα που συμπεριλαμβάνονται εδώ είναι: Αδελφοδιώκτης, Αδενοπάθεια, Αδενίτιδα ή κουρμπαγού, Αιμορραγία ή Καν ακμασή ή ακμάκ
 21. Νοσήματα…χασταλήκ
  Ίδια και απαράλλαχτα παντού με τα αυτά χαστανήκ νισανή αλλά με διαφορετικές ονομασίες και σχεδόν πανομοιότυπες μεθόδους αντιμετώπισης. Κατανοητά και εξηγήσιμα αμφότερα. Διότι και στις δυο περιπτώσεις, ονομασίες και τρόπους αντιμετώπισης, σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν οι τοπικοί ιδιωματισμοί, τα δάνεια, τα αντιδάνεια, αλλά και οι «σχολές» σε σχέση φυσικά και πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με τους άλλους, το μουσουλμανικό στοιχείο δηλαδή.

Author: Μνήμες