Ανατολική Θράκη, Τρίγλια – μέρος 7

Ι. Τρόπος ζωής των Θρακιωτών

Οι Θρακιώτες που εγκαταστάθηκαν στο Σουφλάρ, σήμερα Ν. Τρίγλια, κατάγονταν από τα χωριά Γάνος, Στέρνα, Κερασιά, Πάνιδο και Πλαγιάρι της Ανατολικής Θράκης. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών ήταν Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Τούρκοι ζούσαν σε δικά τους χωριά. Κάθε χωριό είχε την εκκλησία ή ξεχωριστούς μαχαλάδες ή τις εκκλησίες του και το σχολείο του. Στις κωμοπόλεις υπήρχαν τα σχολαρχεία που αντιστοιχούν στα σημερινά γυμνάσια.

Οι κάτοικοι ήταν εργατικοί. Ασχολούνταν με τη γεωργία. Παρήγαγαν σιτηρά και μετάξι. Ασχολούνταν επίσης με την αμπελουργία και οινοποιΐα (Γάνος και Στέρνα). Άλλες ασχολίες τους ήταν η κτηνοτροφία, κεραμοποιΐα, αλιεία και υφαντουργία. Οι γυναίκες ύφαιναν στο σπίτι τους με τους αργαλειούς. Όταν ήρθαν πρόσφυγες στο Σουφλάρ, ως κύρια απασχόληση είχαν την κτηνοτροφία εκτρέφοντας πρόβατα και άλλα ζώα.

ΙΙ. Ιστορία

Όλοι οι πρόσφυγες από τη Θράκη, γέροντες και νεότεροι θυμούνται ένα σεισμό που συγκλόνισε την περιοχή, το 1911, 27 Ιουλίου, την ημέρα που γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Από τα κτίρια άλλα κατεδαφίστηκαν και άλλα υπέστησαν πολλές ζημιές. Δεν υπήρχαν όμως πολλές ανθρώπινες απώλειες, γιατί οι άνθρωποι βρίσκονταν στ’ αλώνια, επειδή ήταν η εποχή του αλωνισμού.

Από τότε τιμούσαν τον Άγιο Παντελεήμονα όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι Τούρκοι. Συγκεκριμένα διηγούνται οι Θρακιώτες, ότι οι Τούρκοι τους ρωτούσαν συχνά πότε ήταν η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα. Την ημέρα αυτή την τιμούσαν και δεν εργάζονταν από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο των Χριστιανών που τους έσωσε από το σεισμό.

Η κ. Συρματένια Ευσταθίου με την παραδοσιακή στολή, τις βράκες

Όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους Τούρκους και τις άλλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις, τις ταλαιπωρίες, τις εξορίες τους, η ιστορία τους δε διαφέρει από την ιστορία των άλλων προσφύγων. Επιστρατεύονται αναγκαστικά στον Τουρκικό στρατό. Όμως εκεί τους παίρνουν τα όπλα και αναγκάζουν να εργαστούν στα φοβερά «αμελέ-ταμπούρ», τα τάγματα εργασίας όπου εργάζονται σκληρά και πολλοί πεθαίνουν.

Κατά τα έτη 1912-14 αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από τους Τούρκους. Αυτοί με τη βάρβαρη συμπεριφορά τους και με διάφορες προφάσεις αναγκάζουν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να οδηγηθούν σε άλλα χωριά και πόλεις της Ανατολικής Θράκης και της Μ. Ασίας (Αντα-Παζάρ)[1]. Αρκετοί καταφεύγουν στην Ελλάδα.

Η Μαύρη Βίβλος του Πατριαρχείου περιγράφει τους διωγμούς κάθε χωριού ως εξής:

«Πλαγιάριον: Κατά τον Βαλκανικόν πόλεμον, αφού προηγουμένως οι κάτοικοι ένεκα των αλλεπαλλήλων επιτάξεων και της αυθαιρεσίας του εκεί εγκατεστημένου πολαρίθμου στρατού υπέστησαν τα πάνδεινα στερηθέντες των πάντων, η Τουρκική Κυβέρνησις ισχυριζομένη ότι το χωρίον ευρίσκετο επί της γραμμής του πυρός διέταξε τους κατοίκους ίνα εντός τριών ωρών εκκενώσωσιν αυτό. οι κάτοικοι γυμνοί και μηδέν δυνηθέντες ν’ αποκομίσωσιν κατέλιπον το χωρίον υπό το μαστίγιον των χωροφυλάκων κατελθόντες εις Καλλίπολιν. Εκ των κατοίκων επτά μη προφθάσαντες ν’ απέλθωσιν εντός των τριών ωρών και βραδύναντες δύο λεπτά ετουφεκίσθησαν υπ’ αυτών των στρατιωτών.

Μετά τον Βαλκανικόν πόλεμον επετράπη μεν η παλινόστησις αλλ’ επειδή η Κυβέρνησις επέτρεπε να οικοδομήσωσιν οικίας μόνον οι Τούρκοι, εις ους παρείχεν και ξυλείαν και πάσαν ευκολίαν, οι ομογενείς παρέμειναν εν Καλλιπόλει, υποστάντες αργότερον την τύχην της τελευταίας».

Πάνιδον: Το χωρίον τούτο κατά Ιούλιον του 1913 υποστάν επίθεσιν εκ μέρους των περιοίκων Τούρκων ελεηλατήθη. Κατ’ Αύγουστον του 1914 προσβληθέν επανειλημμένως εξηναγκάσθη να καταφύγη εις Κούμβαον με σκοπόν να επιστρέψη. Τη 13 όμως Αυγούστου η Κυβέρνησις αποστείλασα ατμόπλοια παρέλαβε και απήλασεν αυτούς εις Ελλάδα».

Πολλοί Θρακιώτες δεν επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Άλλοι όμως που διασώθηκαν από τις ταλαιπωρίες της εξορίας στα βάθη της Μ. Ασίας και Ανατολικής Θράκης επέστρεψαν στις πατρίδες τους το 1919 περίπου, αφήνοντας στους τόπους της εξορίας πολλούς νεκρούς. Αλλά δεν παρέμειναν για πολύ στα χωριά και πόλεις τους.

Το 1922, διωγμένοι, αφήνουν για πάντα τη γη και τα σπίτια τους. Άλλοι από την ξηρά και άλλοι από τη θάλασσα προσπαθούν να σωθούν καταφεύγοντας σε χωριά και πόλεις της Ελλάδας.

Οι Θρακιώτες που κατοικούν σήμερα στη Ν. Τρίγλια εγκαταστάθηκαν σε δυο συνοικισμούς που βρίσκονται στα βόρεια και βόρεια ανατολικά της κωμόπολής μας, στο Μπόζαλαν και στο Μπαριακλί αντίστοιχα.

Αργότερα, άρχισαν να εγκαθίστανται σταδιακά στη Ν. Τρίγλια, απόκτησαν δική τους γη με τις διανομές και κατοίκησαν μόνιμα εκεί.

Δέσποινα Παρασκευά-Κράνη
“Ν. Τρίγλια Χαλκιδικής, Ένα ταξίδι μέσα στο Χρόνο και την Ιστορία”
χορηγός – Δήμος Ν. Τρίγλιας

 


[1] Αδά-Παζάριον ή νήσος της αγοράς.Ονομάζονταν έτσι διότι περιβάλλονταν από κάποιο ποταμό που χύνονταν στο Σαγγάριο ποταμό.Ήταν μια από τις καλύτερες κωμοπόλεις της Νικομήδειας, γνωστή για το εμπόριό της.Το 1864 αριθμούσε τους 5.000 κατοίκους ,Οθωμανούς, Έλλ ηνες  Ορθοδόξους και Αρμενίους.

Α Ρ Θ Ρ Α - Τ Η Σ - Ι Δ Ι Α Σ - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ :
 1. Παρεκκλήσια Τρίγλιας
  Στην Τρίγλια υπήρχαν παρεκκλήσια τόσο εντός του οικισμού, όσο και εκτός αυτού. Μαρτυρίες για τα παρεκκλήσια αντλούμε από τις προφορικές μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ).
 2. Η εκκλησία Αγίου Γεωργίου
  Η εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κάτω ανεγέρθηκε τον 17ο αιώνα και περιγράφεται στο αρχείο ΜΚΣ ως: “Την εκκλησία αυτή τη λέγαμε ο Κάτω Άϊ Γιώργης για να την ξεχωρίζουμε από τον Απάνω Άϊ Γιώργη στον Επάνω μαχαλά. Ήταν πέτρινη, μεγάλη εκκλησία, μεγαλύτερη από τον Απάνω Άϊ Γιώργη. Δυό φορές το χρόνο γινόταν μονεκκλησιά, εκεί χωρούσε όλο το εκκλησίασμα.
 3. Η Eκκλησία Υπεραγίας Θεοτόκου
  Η εκκλησία της Παναγίας-Μητρόπολης ανεγέρθηκε τον 17ο αιώνα, αλλά σε ένα γωνιόλιθο, που είναι εντοιχισμένος ψηλά στη γωνία Eski Pazar Cad και Demirhane Araligi Sok (φωτογραφία 52), έχει χαραχθεί, στην πλευρά επί του Demirhane Araligi Sok, με ανάγλυφους αριθμούς το έτος 1834
 4. Η εκκλησία της Παντοβασίλισσας
  Η εκκλησία της Παντοβασίλισσας ήταν το καθολικό της Μονής Τρίγλιας, η οποία ιδρύθηκε το 780 μΧ, σύμφωνα με τον Τρ. Ευαγγελλίδη (Βρύλλειον- Τριγλεία, σ. 53) και τη Δέσποινα Παρασκευά (Τριγλεία της Βιθυνίας, σ. 17). Η εκκλησία κτίστηκε 1) κατά “τον όψιμο 13ο αιώνα”, σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία...
 5. Η εκκλησία της Αγίας Επισκέψεως
  Εκτός από την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου, υπήρχε και η εκκλησία της Αγίας Επισκέψεως, η οποία ανεγέρθηκε τον 17ο αιώνα και περιγράφεται, από τους πληροφορητές του ΚΜΣ, ως εξής: “Η Αγία Επίσκεψις ήταν στη συνοικία του Επάνω Άϊ Γιώργη. Πριν ήταν εκκλησία και λειτουργούσε και κάηκε το 1895. Έμεινε η εικόνα και κάτι άλλα, και κτίσαν ένα παρεκκλήσι...
 6. Η σχέση της Τρίγλιας...
  Οι ιστορικές αναφορές για τον αρχικό οικισμό "Βρύλλειον" στην ευρύτερη περιοχή της Τρίγλιας, Βιθυνίας, έχουν αφετηρία το 500 π.Χ., αλλά η δημιουργία του πρώτου οικισμού της περιοχής αναφέρεται στον 12ο αιώνα, στη θέση "Παλαιοχώρια", λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του σημερινού...
 7. Σιγίλου ή Σιγήλου
  Το 1321, έγινε μια απογραφή από τους Βυζαντινούς απογραφείς Περγαμηνό και Φαρισέο. Στην απογραφή αυτή ορίζονται τα όρια της γης που κατέχει η μονή Λινοβροχίου στη Σιγίλου. Συγκεκριμένα ως γείτονες αυτής της γης αναφέρονται : τα κτήματα που κατείχε η Λάβρα στο Όξυνο, η ιδιοκτησία της Μονής Δοχιαρείου στο Ρουσσαίου, ο στρατιώτης Νεοκαστρίτης που κατείχε κι αυτός έκταση στο Ρουσαίου την οποία είχε αποσπάσει από τα εδάφη της Μονής Δοχιαρείου και η ιδιοκτησία μιας άλλης μονής, του Χορταίτη στη γη επίσης του χωριού Σιγίλου.
 8. Βελετλέρ, Τρίγλια - μέρος 8
  Το χωριό αυτό βρίσκεται σε απόσταση είκοσι λεπτών περίπου από την Τρίγλια, στο δρόμο που οδηγεί από το Γιαλί-Τσιφλίκ στο Αναφόρι και Ντερίκιοι. Απέχει μια ώρα με τα πόδια από τη θάλασσα, μιάμιση ώρα από τη Ν. Τρίγλια, και δύο ώρες από τα Μουδανιά επίσης με τα πόδια. Το χωριό βρίσκεται πάνω σε ύψωμα. Στα πόδια του υψώματος εκτείνεται εύφορος κάμπος...
 9. Ανατολική Θράκη, Τρίγλια - μέρος 7
  Οι Θρακιώτες που εγκαταστάθηκαν στο Σουφλάρ, σήμερα Ν. Τρίγλια, κατάγονταν από τα χωριά Γάνος, Στέρνα, Κερασιά, Πάνιδο και Πλαγιάρι της Ανατολικής Θράκης. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών ήταν Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι Τούρκοι ζούσαν σε δικά τους χωριά. Κάθε χωριό είχε την εκκλησία ή ξεχωριστούς μαχαλάδες ή τις εκκλησίες του και το σχολείο του. Στις κωμοπόλεις υπήρχαν τα σχολαρχεία που αντιστοιχούν στα σημερινά γυμνάσια.
 10. Κίζεδερβεντ, Τρίγλια - μέρος 6
  Το χωριό αυτό βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Μ. Ασίας κοντά στη Νικομήδεια και απέχει 100 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Είναι κτισμένο μεταξύ τεσσάρων βουνών. Το βουνό που βρίσκεται ανατολικά του χωριού έχει ύψος 1800μ., αυτό που βρίσκεται δυτικά έχει ύψος 2000μ. και αυτά που βρίσκονται βόρεια και νότια του χωριού έχουν ύψος 600μ. και 700μ. αντίστοιχα.
 11. Διακεκριμένοι Τριγλιανοί - Τρίγλια, μέρος 5
  Πολλοί Τριγλιανοί µε διαφορετικό τρόπο ο καθένας τους βoήθησαν τους συγχωριανούς τους, άλλοι στην παλιά Τρίγλια και άλλοι στη Νεα Τρίγλια. Εξέχουσες προσωπικότητες ήταν: ο Διόδωρος, μητροπολίτης Σισανίου, Ιωαννίκιος επίσκοπος Δεσκάτης, Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής, δάσκαλος, Τρύφων Ευαγγελίδης, φιλόλογος, οι γιατροί Ιωάννης Τσιβάνης, Βασίλειος Βασιλειάδης, Ανέστης Τσίτερ και Ιωάννης Κρυσταλλίδης, ο Ιωάννης Σάπαρης, μεγαλέμπορος, Χρυσόστομος Ευστράτιος, Χρυσόστομος και Νικόλαος Καβουνίδης, οικογένεια εφοπλιστών.
 12. Τρίγλια (Τρίγλεια) - μέρος 4
  Στο έργο του Τρύφωνα Ευαγγελίδη «Τα ελληνικά σχολεία από της αλώσεως (1453) μέχρι του 1837», αναφέρονται τα εξής σχετικά με τα σχολεία που λειτούργησαν στην Τριγλεία της Μ. Ασίας. Σχολεία δεν έλειψαν από την Τριγλεία, αλλά λειτουργούσαν κρυφά στις Μονές Μηδικίου και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για το φόβο των Τούρκων. Σ’ αυτά δίδασκαν λόγιοι ηγούμενοι ή μοναχοί.
 13. Τρίγλια (Τρίγλεια) - μέρος 3
  Εκτός από τις Εκκλησίες που υπήρχαν στους αυλόγυρους των µοναστηριών και τα διάφορα εξωκλήσια, υπήρχαν στην Τρίγλια και οι παρακάτω εκκλησίες: Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Δημητρίου και η Αγία Επίσκεψη. Από τις εκκλησίες αυτές, οι τρεις πρώτες λειτουργούσαν κάθε Κυριακή. Σ’αυτές λειτουργούσαν Τριγλιανοί ιερείς και µερικές φορές ιερείς από άλλα χωριά. Τα έξοδα· των ναών καλύπτονταν από τα ταµεία της Δηµογεροντίας.
 14. Τρίγλια (Τρίγλεια) - μέρος 2
  Η Τρίγλια της Μ. Ασίας βρίσκεται βορειοανατολικά και στα δεξιά αυτού που εισέρχεται στον κόλπο της Κίου. Είναι κτισµένη πάνω σε δυο αντικριστούς λόφους. Ο ένας λόφος ονοµαζόταν λόφος Σταυροπηγής και ο άλλος, άγριος και απότοµος, ύψους 500 µ. περίπου, επειδή ήταν γεµάτος φωλιές κοράκων και γλάρων, ονοµαζόταν Κορακοφωλιά. Το 1915 είχε 3000 περίπου κατοίκους.
 15. Τρίγλια (Τρίγλεια) - μέρος 1
  Στις ανασκαφές που έγιναν το 1853 στην Ακρόπολη των Αθηνών βρέθηκε μια πλάκα. Εκεί αναφέρεται και κάποια πόλη με το όνομα Βρύλειο. Από το εύρημα αυτό πληροφορούμαστε ότι το Βρύλειο ήταν ελληνικό, χτίστηκε περίπου το 500 ή το 487 π.Χ. και έγινε σύμμαχος των Αθηναίων για να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις των Περσών. Οι περιγραφές των αρχαίων για την τοποθεσία του Βρυλείου –αναφέρονται ως κοντινές πόλεις η Σιγή (Σιγείς), η Κίος (Κιανοί), με τις οποίες γειτονεύει και η Τρίγλια της Μ. Ασίας- οδηγούν τον Τριγλιανό φιλόλογο Τρύφωνα Ευαγγελίδη στο συμπέρασμα ότι η Τρίγλια βρισκόταν στην περιοχή του αρχαίου Βρύλειου.

Author: Μνήμες