Έπος του 1821


Οι Μνήμες ευχαριστούν την Ευαγγελία-Αγγελική Πεχλιβανίδου που μας έστειλε τις διαφάνειες πιο πάνω για να τις απολαύσει ολόκληρος ο Ελληνισμός. Οι διαφάνειες χρησιμοποιήθηκαν σε ομιλία που είχε η ίδια που έγινε με αφορμή την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας στις 25 Μαρτίου 2014

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ