Τα Φλογητά Καππαδοκίας

Τα Φλογητά Καππαδοκίας

 

Φλογητά

Τα Φλογητά βρίσκονται εντός της περιοχής του Μπουντάκ  Οβασί[1] του Βαγδαονικού οροπεδίου, δυτικά της Μαλακοπής[2], ανάμεσα στα χωριά Ανακού, Σύλλατα, Λίμναι, Τροχός, Ποταμιά, Δήλα, Νάξος[3], κ.α.

Ήταν μια κοινότητα  που διοικητικά υπαγότανε[4] στο Μουτεσαριφλίκ (ι) της Νίγδης, μιας από τις οκτώ περιφέρειες της Καππαδοκίας, στο Καϊμακαμλίκ (ι) του Νεβ-Σεχίρ και στο μεγάλο  Βαλελίκ (ι) του Ικονίου που σύμφωνα με τον Π. Κοντογιάννη το μέγεθός του «…ισούται σχεδόν προς την παλαιάν Ελλάδα ολόκληρον, ηυξημένην κατά το ήμισυ αυτής…»[5]

Σύμφωνα, επίσης, με όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες, επρόκειτο περί ενός ελληνόφωνου μικτού χωριού του οποίου ο αριθμός των κατοίκων της ήταν περίπου παρόμοιος σε όλους τους  ιστορικούς.

Την πρώτη μας, έστω και ελλιπή, πληροφορία, αντλούμε από τη μελέτη του  Οικουμενικού Πατριάρχη  Κύριλλου «Ιστορική Περιγραφή του εν Βιέννη Προεκδοθέντος Χωρογραφικού Πίνακος της Μεγάλης Αρχισατραπείας του Ικονίου» όπου αναφέρει επί λέξει ο Σεπτός Ιεράρχης.  «Προς βορράν του Χασά Κιόϊ (της Νάξου) 4 ώρας κείται χωρίον χριστιανικόν, Σουβερμέζ λεγόμενον, κοινώς Φλογετά….»,[6] χωρίς βεβαίως την παράθεση κανενός άλλου στοιχείου, πλην της επισημάνσεως πως επρόκειτο για μια περιοχή παντελώς άνυδρη.

Πληροφορία  που επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα στην σελίδα 99 και χωρίς καμία άλλη προσθήκη στο βιβλίο του  Σινασίτη ιστορικού Ν. Ρίζου «Καππαδοκικά ήτοι Δοκίμιον ιστορικής περιγραφής της αρχαίας Καππαδοκίας και ιδίως των επαρχιών Καισαρείας και Ικονίου»

Στα 1895 ο ιατρός Συμεών Φαρασόπουλος, που καταγότανε από την Καππαδοκία, μας πληροφορεί  σε μελέτη του πως,  «…Η κοινότητα έχει 3200 κατοίκους…εκ των οποίων οι 2800 χριστιανοί»,[7] ενώ λίγο αργότερα, το 1897, ο Αναστάσιος Λεβίδης  μας γνωρίζει πως «…Κατοικούσι δε αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι ομιλούντες την ελληνικήν παρεφθαρμένως…»[8]

Ο προαναφερόμενος αριθμός των κατοίκων της κοινότητος επαναλαμβάνεται και πάλι από τον Αρχέλαο Σαραντίδη στο βιβλίο του «Η Σινασός» σε έκδοση του 1899.

« Φλογητά. Κωμόπολις  γεωργική απέχουσα μίαν ώραν της Μαλακοπής, κατοικείται υπό 3.200 εξ ων οι 2800 είνε χριστιανοί ορθόδοξοι ελληνόφωνοι…»,[9]ενώ λίγο αργότερα, δηλαδή στα 1905, η κοινότητα θα πρέπει, σύμφωνα με την πληροφορία που καταγράφεται στο περιοδικό «Ξενοφάνης»[10] να είχε 2500 Έλληνες και 500 Τούρκους.

Σε μια διαφορετική προσέγγιση, πάλι, οι συντάκτες του μικρασιατικού ημερολογίου ο «Αστήρ» στα 1913, μεταξύ των άλλων αναφέρουν πως η κοινότητα των Φλογητών διαθέτει 600 σπίτια από τα οποία μόνο τα 70 ήταν μουσουλμανικά ενώ τα υπόλοιπα ορθοδόξων χριστιανών[11].

Τώρα, η πλέον σημαντική πληροφορία για την  πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιοχής της Καππαδοκίας και κατά συνέπεια της κοινότητος των Φλογητών, δίδεται από τον αρμόδιο Πρόξενο της Ελλάδος  στην Κωνσταντινούπολη το 1916. Μεσούντος του πρώτου μεγάλου πολέμου και λίγο μετά την επανάσταση των Νεότουρκων και τις γενικές ανακατατάξεις στην απέραντη οθωμανική αυτοκρατορία, παρατηρεί, σημειώνει, και  μεταξύ των άλλων  καταγράφει χαρακτηριστικά στην επίσημη αναφορά του προς το ΥΠ.ΕΞ: «Η της Φλογητής χωρίου βορειοδυτικώς της Τροχού…ελληνόφωνος αριθμούσα περί τας 500 οικογενείας γεωργικάς ημετέρας παρά 50-60 Μωαμεθανικαίς…»[12]

Τέλος και στο σημείο αυτό παραθέτουμε τις  πληροφορίες που αντλήσαμε από δυο νεότερες και σύγχρονες ιστορικές πηγές.

Η πρώτη προέρχεται από το βιβλίο[13] των ιστορικών Μ. Μαραβελάκη- Α. Βακαλόπουλου οι οποίοι ασχολήθηκαν και κατέγραψαν πολλά για το «προσφυγικό πρόβλημα». Σύμφωνα, λοιπόν, μ’ αυτήν, τα Φλογητά, που απείχαν μόλις 5 χλμ από την Μαλακοπή, είχαν «500 ελληνόφωνες οικογένειες και 150 τουρκ. οικογένειες», χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις για καταγωγή κλπ.

Το επισημαίνουμε δε αυτό διότι, είναι καταγεγραμμένο, πως υπήρχανε πολλά τουρκόφωνα χριστιανικά χωριά στην περιοχή της Καππαδοκίας.[14]

Η δεύτερη προέρχεται από την ερευνήτρια Μαρία Ασβέστη. Σύμφωνα, λοιπόν,  με αυτήν,  στην καταγραφή –ανάλυση που κάμει για τις επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων της Καππαδοκίας, σημειώνει μεταξύ των άλλων πως, με βάση τους πίνακες των Ελλήνων που ήρθαν από την Τουρκία στην Ελλάδα το 1924, «…μετοίκησαν υποχρεωτικά από τα Φλογητά 546 ελληνικές οικογένειες με 2280 άτομα»[15]

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως οι αυξομειώσεις του πληθυσμού ήταν και αποτέλεσμα διαφόρων εξωγενών παραγόντων.

Για παράδειγμα, οι κατά καιρούς  «πιέσεις» προς τον χριστιανικό πληθυσμό, ο προσπορισμός του εύκολου χρήματος, το άνυδρο, άρα και εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο της περιοχής,  οδηγούσαν προς την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, του νεαρού, κυρίως, πληθυσμού, με προορισμούς την Κωνσταντινούπολη, την Σμύρνη αλλά και τις Η.Π.Α[16].

Μάλιστα δε και σύμφωνα με τον γιατρό Συμεών Φαρασόπουλο ήταν αρκετοί ώστε επιθυμούντες να βοηθήσουν ουσιαστικά την ιδιαίτερή τους πατρίδα, συνέστησαν «αδελφότητα» που σκοπό ιερό είχε ακριβώς την συλλογή χρημάτων και την αποστολή τους για την κατασκευή διδακτηρίου, εκκλησιών κλπ

«Προ τινων ετών ήρξαντο οι κάτοικοι αυτής (Φλογητά) να μεταβαίνωσιν εις την Κωνσταντινούπολιν, ένθα συνέστησαν αδελφότητα…»[17]

Η αποδημία αυτή, όπως ήταν επόμενο, άφησε πίσω της την ερήμωση, η οποία με τη σειρά της επανατροφοδότησε μια νέα αποδημία σε τέτοιο σημείο, ώστε η εγκατάλειψη των χωριών ήτανε ορατή από τον ενεργό τους πληθυσμό.

 

 


Φλογητά

[1] Μπουντάκ Οβασί= πεδιάδα του Μπουντάκ. «Κατά την παράδοσιν ο Σεϊντί Μπατάλ Γαζή ( μουσουλμάνος ήρωας), κατά την εξάπλωσιν των Τούρκων  εις την περιοχήν του Ικονίου επολέμησε επί επτά έτη εναντίον των χωριών της περιοχής, αλλά δεν κατόρθωσε να τα καταλάβη. Δια τούτο είπε (μπουντάκ καλσίν μπουραντά) δηλαδή (ας μείνη και ένα κλαδί εδώ), υπονοώντας πως ο χώρος που κατέλαβε  είναι αρκετός και ας μείνει κάτι ελεύθερον» – «Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης» Μ Μαραβελάκη- Α Βακαλόπουλου σελ 54
[2] «Φλοϊτά, κωμόπολις κειμένη προς Δ. της Μαλακοπής και απέχουσα μίαν ώραν …» – «Τα Σύλλατα, μελέτη του νομού Ικονίου» Σ. Φαρασόπουλος,  σελ 62, 1895
[3] Τα τουρκικά ονόματα των προαναφερομένων χωριών είναι: Φλόγητά=Σου-βερμέζ, Μαλακοπή= Μελεγκόπ ή Ντερίνκουγιου, Ανακού=Ενεγί, Σύλλατα=Ζίλε, Λίμναι= Γκιολτζικ, Τροχός=Τιρχίν, Ποταμιά= Ορτάκιόϊ, Δήλα=Τηλ, Νάξος=Χασάκιοϊ
[4] «Μουτεσαριφλίκ αλλά και Σαντζάκι = διοίκηση, Καϊμακαμλίκ αλλά και Καζάς =υποδιοίκηση, Βαλελίκ= γενική διοίκησης, Μουδουρλίκ = δήμος, κωμόπολη» «Το μεταλλείο του Ταύρου» Κυρ. Χατζηκυριακίδη, σελ 47
[5] α-«Γεωγραφία της Μικράς Ασίας» Π. Κοντογιάννης σελ. 144 β-«Πόντος- Μικρά Ασία Θεσσαλονίκη» Κ.Ι.Θ.σελ.34 «Βιλαέτι Ικονίου: Με πέντε σαντζάκια, του Ικονίου(Κόνια), της Νίγδης (Νίγδε), του Πολυδώρου(Πουλτούρ), της Βάριδος( Σπάρτης), και της Αττάλειας (Ατάλια). Ο ελληνικός πληθυσμός αριθμούσε 180000 ψυχές, περίπου το 16.5% του πληθυσμού, με σημαντικές πόλεις: την Νεάπολη, την Μαλακοπή, τα Φλογητά…»
[6] Σελ.20
[7]  Συμ. Φαρασόπουλος «Τα Σύλλατα…» ό.π. σελ. 62
[8] Λεβίδης Αναστάσιος « Ιστορικόν Δοκίμιον περιέχον την θρησκευτικήν και πολιτικήν ιστορίαν την χωρογραφίαν  και αρχαιολογίαν της Καππαδοκίας» σελ 554
[9] Αρχελάου Σαραντίδου «Η Σινασός» σελ 124
[10] «Ξενοφάνης» Περιοδικό, τόμος τρίτος,  τεύχος πρώτο, Εν Αθήναις 1905 πίνακας «Επαρχία Ικονίου».
[11] «Αστήρ» Μικρασιατικό ημερολόγιο 1913 σελ 246
[12] Ι.Α.ΥΠ.ΕΞ. «Προξενική αναφορά για την Καππαδοκία» 1916
[13] Μ. Μαραβελάκη-Α. Βακαλόπουλου. «Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης» σελ. 28
[14] Το Ανταβάλ, για παράδειγμα, που ήτανε εξ ολοκλήρου Τουρκόφωνο Χριστιανικό χωριό ‘η ακόμη και η Λίμναι…
[15] Ασβέστη Μαρία. «Επαγγελματικές ασχολίες////////////» σελ. 99
[16] Ι.Α.ΥΠ.ΕΞ. «Προξενική αναφορά» ο.π. «Ικανοί των ενταύθα ομογενών (ομιλεί για τους Φλογητινούς) ξενιτεύονται εις την Κωνσταντινουπολιν, την Σμύρνην και αλλαχού…»
[17] Σ. Φαρασόπουλος «Τα Σύλλατα…» ο.π. σελ 63

Κωνσταντίνου Νίγδελη


Α Ρ Θ Ρ Α - Τ Η Σ - Ι Δ Ι Α Σ - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ :
 1. Τα ελληνικά της Καππαδοκίας
  Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, οι διάφορες εθνικές ομάδες που κατοικούσαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας άρχισαν σταδιακά και χρόνο με τον χρόνο να χάνουν τη γλώσσα τους και να μιλάνε τη γλώσσα που είχε το υψηλότερο κύρος στον χώρο αυτό, την τουρκική.
 2. Ζιντζίντερε - Κοινότητες
  Κοινότητες της περιοχής Καισάρεια Παλαιές ονομασίες: Μάζακα… Ευσέβεια. Επρόκειτο περί μιας μεγάλης πόλεως, έδρα μητροπόλεως, αλλά με λίγες χριστιανικές οικογένειες.   Αγιρνάς Παλαιό όνομα: Αναργυράσιος.[1] Τουρκόφωνο χωριό,  με 200-250 περίπου σπίτια από τα οποία τα 150 ανήκαν σε χριστιανικές οικογένειες.  Βρίσκεται ΒΑ της Καισάρειας δίπλα στην κοινότητα Σκόπη. Διατηρούσε δημοτικό σχολείο και εκκλησία στο όνομα των αγίων Αναργύρων.
 3. Ζιντζίντερε - το Χωριό
  Το Ζιντζίντερε της Καππαδοκίας Από το ομόνυμο βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη Προλογικά Είναι βέβαιο πως εκείνο που γνωρίζουμε είναι το ελάχιστο, ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι το άπειρο… Γι’ αυτό, λοιπόν, καιρό τώρα, προσπαθούμε με τις μικρές δυνάμεις να φωτίσουμε τους δρόμους της γνώσης ή να της προσθέσουμε κάποιο λιθαράκι… ιδιαίτερα μάλιστα σε ότι αφορά τις αλησμόνητες προγονικές πατρίδες… από αυτές που έλκει η καταγωγή μας. Η ανάδειξη τόπων και ομάδων, μικρών νησίδων ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, στην απεραντοσύνη της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Που κατακτήθηκαν, ζήσανε με τους «άλλους» πάνω κάτω εννιακόσια χρόνια,  παρέμειναν οι ίδιοι με αναλλοίωτα τα θρησκευτικά μα και εθνικά τους φρονήματα.
 4. Περιοχή Καππαδοκίας
  Καταγραφή τελευταίων αυθεντικών καταχωρήσεων από την περιοχή της Καππαδοκίας. Παρακαλούμε τους αναγνώστες να παροτρύνουν κι άλλους συμπολίτες τους πρό
 5. Το Ζεύγμα
  Η αρχαία πόλη Ζεύγμα (σημαίνει πέρασμα) βρισκόταν στη νοτιοανατολική Τουρκία, 180 χιλιόμετρα ανατολικά των Αδάνων. Η περιοχή ανήκε στο βασίλειο των Σελευκιδών και για ένα διάστημα στο βασίλειο της Κομμαγηνής.
 6. Κλήδονας Β'
  Κυρίαρχο στοιχείο της εθιμικής πρακτικής, στο διάβα του χρόνου, σε όλες τις κοινότητες του χώρου, ήταν η δια της μαντικής εκπλήρωση – ικανοποίηση του από αιώνων επιθυμητού της ανθρώπινης υπάρξεως: της πρόβλεψης του μέλλοντος. Ιδιαίτερα μάλιστα του ασθενούς φύλου, που ναι μεν το «πίστευε- έβλεπε- επιδίωκε» αλλά ταυτόχρονα, κατά «βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόχευτος», το θεωρούσε και ως μια ικανή διέξοδο από την πλήξη της καθημερινότητας.
 7. Κλήδονας Α'
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη, καταγραφή και παρουσίαση της πανάρχαιας εθιμικής πρακτικής του ΚΛΗΔOΝΑ στον χώρο της καθ’ ημάς Ανατολής και ιδιαίτερα στην περιοχή της Καππαδοκίας, που τον ανιχνεύουμε και υπό την ονομασία βαρτουβάρια.
 8. Συνεδριο 24-25 Μαϊου
  Καππαδοκια - Χναρια ΕλληνοΧριστιανικου Πολιτισμου [vsw id="VQUpvVAOM9s" source="youtube" width="720" height="480" autoplay="yes"] Open publication - F
 9. Περιοχή Σεβάστειας
  Καταγραφή αυθεντικών μαρτυριών από την περιοχή Σεβάστειας (Sivas στα Τουρκικα) Ο κατάλογος εμφανίζεται αλφαβητικά ανάλογα με το όνομα της περιοχής της
 10. Λιμνά Καππαδοκίας
  Φωτογραφικό υλικό και χάρτης Λιμνών Καππαδοκίας που δείχνει σημαντικές περιοχές του χώρου.
 11. Τα Φλογητά Καππαδοκίας
  Τα Φλογητά βρίσκονται εντός της περιοχής του Μπουντάκ Οβασί του Βαγδαονικού οροπεδίου, δυτικά της Μαλακοπής, ανάμεσα στα χωριά Ανακού, Σύλλατα, Λίμναι, Τροχός, Ποταμιά, Δήλα, Νάξος, κ.α. Ήταν μια κοινότητα που διοικητικά υπαγότανε στο Μουτεσαριφλίκ (ι) της Νίγδης, μιας από τις οκτώ περιφέρειες της Καππαδοκίας, στο Καϊμακαμλίκ (ι) του Νεβ-Σεχίρ και στο μεγάλο Βαλελίκ (ι) του Ικονίου που σύμφωνα με τον Π. Κοντογιάννη το μέγεθός του «…ισούται σχεδόν προς την παλαιάν Ελλάδα ολόκληρον, ηυξημένην κατά το ήμισυ αυτής…»
 12. Οι μαχαλάδες στα Λιμνά Καππαδοκίας
  Ολόκληρα σόγια μένοντας στην ίδια γειτονιά και πολλαπλασιαζόμενα έδιδαν στην περιοχή – μαχαλά την ονομασία του επιθέτου τους π.χ. μαχαλάς Νιγδέλογλου, μαχαλάς Τογιάν… Φυσικά στο διάβα του χρόνου επεκράτησαν πολλαπλά κριτήρια ή και σκοπιμότητες συνδεόμενες με την αποκλειστικότητα της περιοχής, τα όριά της, τις αναπτυσσόμενες δυναμικές, τις διάφορες παραγωγές…
 13. Αγία Μακρίνα
  Έχουν γραφεί αρκετά και έχουν ειπωθεί περισσότερα για τα εκκλησιαστικά δρώμενα στην περιοχή της Καππαδοκίας. Αλήθειες μα και υπερβολές στηριγμένες στα «τοπικά» και την ιδιοσυγκρασία του ντόπιου στοιχείου που με αυτόν τον τρόπο ή καλύτερα με τέτοιους τρόπους πρόβαλε τα δικά του, που ήταν «σπουδαιότερα και καλύτερα». Ανθρώπινη αδυναμία; Ίσως. Προτέρημα της φυλής μας; Μπορεί
 14. Σινασός Καππαδοκίας
  Η Σινασός βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία στην καρδιά της Καππαδοκίας, στην κεντρική Μικρά Ασία. Απέχει 360 περίπου χλμ. νοτιοανατολικά από την Άγκυρα, και 50 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά από την Καισάρεια. Το έδαφος της Καππαδοκίας προέρχεται από ηφαιστειακή λάβα του ανενεργού πλέον ηφαιστείου Αργαίον όρος. Η περιοχή είναι γεμάτη με κωνόλιθους διαφόρων σχημάτων που λαξεύτηκαν στη διάρκεια των αιώνων από τον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τους ανθρώπους. Κατοικίες, σκήτες, μοναστικά κέντρα, σκαλιστές στα βράχια εκκλησίες με σημαντικές αγιογραφίες...
 15. Χαμιντιέ
  Να θυσιάζονται πολύτιμα αγιοκέρια του παγκόσμιου ναού της φύσης για χάρη μιας κοινότητας κάπου εκεί, στην απεραντοσύνη των εκτάσεων της Μικράς Ασίας…Για ένα μικρό, πολύ μικρό οικισμό, κοινότητα…μια από τις τόσες και τόσες και δεν ήτανε και λίγες, πάνω κάτω τρεις χιλιάδες, διασπαρμένες στην απεραντοσύνη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας… Και όταν, μάλιστα, δεν υπάρχουν στα σπλάχνα της παλαιά ευρήματα μιας άλλης εποχής…όταν δεν υπήρξε ποτέ σπουδαίο κέντρο, όταν από εκεί δεν ξεπήδησαν εξαιρετικές προσωπικότητες…
 16. Χαλβάντερε
  ....Η του Χαλβαδερέ χωρίου νοτιοδυτικώς της Καρβάλης εις απόστασιν 6 περίπου ωρών τουρκόφωνας αριθμούσα περί τας 50 οικογενείας γεωργικάς ημετέρας εστερημένας δυστυχώς παντός αισθήματος ανθρωπίνου εις κατάστασιν κτηνώδη κυριολεκτικώς παρ’ ισαρίθμοις μωαμεθανικαίς. Συνετηρείτο δημοδιδάσκαλος συνδρομή σημαινόντων Καρβαλιωτών... Γενικόν Βασιλικόν Προξενείον - Προς το επί των Εξωτερικών Βασιλικόν Υπουργείον
 17. Αγιομακρυνιώτικα
  Στην ιστορική πατρίδα , την Αξό της Καππαδοκίας το πανηγύρι της Αγίας Μακρίνας , αποτελούσε σημείο αναφοράς για όλους τους Καππαδόκες. Πλήθος κόσμου συνέρρεε, για να προσκυνήσει το άγιο λείψανο της , που βρίσκονταν σε ξεχωριστό ναύδριο ,δίπλα στο ναό και να διασκεδάσουν με τους < < μεγάλους χορούς >> στον αύλιο χώρο του ναού. Χιλιάδες ευλαβείς προσκυνητές όχι μονάχα από τις γύρω κοντινές κοινότητες (Λιμνά, Μιστί , Τροχό, Τσαρικλί , κτλ ) αλλά και από τα ποιο απόμακρα ελληνικά χωριά , ακόμα και Οθωμανοί, επιδίωκαν εκείνες τις μέρες να βρίσκονται στην Αξό.
 18. Το έθιμο Γιολούχ στο Μιτσί της Καππαδοκίας
  Στο Μιστί, την Αξό, το Τσαρικλί τα Λιμνά, και στην ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας υπήρχε το έθιμο του Γιολούχ . Ένα έθιμο που γινόταν με τρόπο απαρέγκλιτα τελετουργικό διατηρώντας την συνήθεια ο πατέρας του γαμπρού να δίνει μπαχτσίσι ( 2 με 3 λίρες, διάφορα οικόσιτα ζώα ) για να επισφραγίσει το αρραβώνα του γιού του με την κόρη. Εφόσον λοιπόν κατάληγαν στο οριστικό μπαχτσίσι , το οποίο ονομαζόταν Γιολούχ γινόταν γλέντι ανάμεσα στα σόγια των νέων.Οι δυο νέοι πλέον θεωρούνταν ...
 19. Το ταντούρ στην Καππαδοκία
  Απαραίτητο στοιχείο στο προσφυγόσπιτο κάθε καραμανλίδικης οικογένειας ήταν το ταντούρ. Σημείο συγκέντρωσης της οικογένειας. Η θερμάστρα του σπιτιού αλλά και ο φούρνος ταυτόχρονα. Μια συνήθεια που έφεραν οι πρόσφυγες απ’ την Καππαδοκία. Για τα ταντούρια στα προσφυγόσπιτα μας έδωσε πληροφορίες η κ. Οσία Εδιάρογλου.
 20. Απλά και Πληροφοριακά
  Μερικές πληροφορίες λοιπόν για το μετρικό σύστημα της περιοχής, αλλά και μερικές ενδεικτικές τιμές, όπως τις βρήκαμε από καταγραφές στην προαναφερομένη βιβλιογραφία του χώρου… Να σημειώσουμε πως για το ίδιο πράγμα υπάρχει μια ποικιλία ονομάτων, κάτι που είναι αρκούντως γνωστό, μιας και στην περιοχή υπήρχαν τέσσερα γλωσσικά συστήματα με αρκετές παραλλαγές.
 21. Κληρονομικό δίκαιο
  Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την κληρονομική διαδοχή. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 1710 του αναθεωρηθέντος Α.Κ., «κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο(κληρονομιά) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι)….»
 22. Ωφέλιμα και χρήσιμα
  Η γιαγά Δευτερίνα, ο Θεός να τη συχωρνά, πάντοτε μας προέτρεπε να τρώμε χόρτα, πολλά μάλιστα, γιατί «είναι του Θεού και κάνουν καλό…». Το γιατί μάλλον δεν το ήξερε, έτσι είχε ακούσει και έτσι έλεγε. Το ίδιο και η θεία μου η Δέσποινα. Αυτή μάλιστα επέμενε πως τα σκόρδα είναι ένα κι ένα για γερό οργανισμό, «σκοτώνουν» μάλιστα το κακό. Ιδιαίτερα το τελευταίο δεν το γνωρίζω, πάντως εκείνο που ξέρω είναι πως κάποτε θέλοντας να αναζωογονηθώ κατά τις προτροπές της, μάλλον ανέδυα οσμές απωθητικές, έστω και μετά από ένα καλό πλύσιμο των οδόντων.
 23. Με μια πρώτη ματιά στη χώρα των αντιθέσεων
  Όσο και αν φαίνεται αρκούντως παράξενο η Καππαδοκία ήταν η χώρα των μεγάλων αντιθέσεων ακόμα και στα περί την ιατρική θέματα. Από το ένα σημείο ίσαμε το άλλο. Με φωτεινά παραδείγματα, πρότυπα μίμησης, αλλά και περιπτώσεις που προκαλούσαν θυμηδία έως και θλίψη περισσή.
 24. Ιατρική, θρησκεία και μουσουλμανικό στοιχείο
  Ένα πραγματικά από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία έρευνας τούτης της μελέτης είναι και η ιατρική σε σχέση με τη θρησκευτικότητα του μουσουλμανικού κόσμου. Ενός κόσμου που συνοικούσε για χρόνια πολλά με το αντίστοιχο χριστιανικό, μέσα σ’ ένα περίεργο πλέγμα σχέσεων διαμορφωμένο στο διάβα του χρόνου. Με όλους τους ερευνητές μάλιστα να συμφωνούν.
 25. Ιατρική και θρησκεία… β'
  Στην κατ’ επανάληψη σχολιαζόμενη σύνδεση-ανάμειξη της θρησκείας με την ιατρική υπήρχε (ει) επιπλέον κάτι ακόμα χαρακτηριστικότερο και ίσως επιεικώς υπερβολικό. Η ταυτοποίηση κάποιων αγίων με τη θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων,[1]συχνά μάλιστα με αλληλοεπικαλύψεις. Απότοκα φυσικά μιας κατανοητής θρησκοληψίας, τουλάχιστον για εκείνη την εποχή. Σε μια στενή σχέση μεταξύ θρησκείας και ιατρικής που η έναρξή της άρχιζε από τα πολύ παλιά. Όπου στη μακριά του διαδρομή το ανθρώπινο γένος ανέθετε στο αυτό άτομο την ιατρική, παράλληλα με την πνευματική εξουσία…
 26. Ιατρική και θρησκεία... α'
  Είναι γεγονός πως έχουν γραφεί πολλά, μα έχουν ειπωθεί περισσότερα. Για την επίδραση της θρησκείας στα ιατρικά δρώμενα με τους εκπροσώπους της ή και για να είμαστε δικαιότεροι, για τις διάφορες καταλυτικές παρεμβάσεις σε τέτοια ζητήματα στο διάβα του χρόνου. Στη διαμορφωθείσα κατάσταση, το εθιμικό ιατρικό δίκαιο, τις απαγορεύσεις, και τα πρέπει…
 27. Οι υπόγειες πολιτείες
  Η Καππαδοκία είναι μια θαυμάσια χώρα, αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι αμέτρητες σκοτεινές και σιωπηλές υπόγειες πολιτείες της… Το πότε ακριβώς έγιναν είναι αδύνατον να ειπωθεί. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως η ανθρώπινη παρέμβαση άρχισε από παλιά και συνεχίστηκε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.
  GDE Error: Requested URL is invalid

Author: stavros