Φλώρινα 1917

Φωτογραφικό υλικό από τη συλλογή του Κώστα Νίγδελη
ΦΛΩΡΙΝΑ

From Φλώρινα 1917, posted by Μνήμες Διασπορικής on 11/12/2013 (16 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Author: Μνήμες