Σπανιότατη φωτογραφία από κηδεία στα Λιμνά Καππαδοκίας.

Σπανιότατη φωτογραφία από κηδεία στα Λιμνά Καππαδοκίας.

Σπανιότατη φωτογραφία από κηδεία στα Λιμνά Καππαδοκίας.
Δυστυχώς δεν υπάρχει ονομαστική καταγραφή. Το βέβαιο είναι ότι αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά , θα δει αντιστοιχία μορφών του χθες με το σήμερα.
Αρχείο Πολιτιστικού συλλόγου Ακροποτάμου Καβάλας.

Author: stavros