Ελληνικη Κοινοτητα Αδελαϊδας – Σχολεια

Ελληνικά Σχολεία Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας

Ιστορική αναδρομή

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας (ΕΟΚΝΑ) αποτελεί έναν ζωντανό, δημοκρατικό θεσμό, ο οποίος  διαπλάσθηκε από την ελληνική παροικία της μητροπολιτικής περιφέρειας της Αδελαΐδας και σταδιακά επεκτάθηκε στις ευρύτερες περιοχές. Με μεγάλο ενθουσιασμό και ηθική υποστήριξη από τους Έλληνες της παροικίας, στις αρχές του 1931, ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό σχολείο της Αδελαΐδας. Από τότε η ΕΟΚΝΑ συνεχίζει το πολύτιμο παιδαγωγικό έργο των Ελληνικών Σχολείων της, γαλουχώντας τις νεότερες γενιές Ελλήνων με την πλούσια πολιτισμική και γλωσσική κληρονομιά μας.

Δικαίωμα αναλλοίωτο κάθε Έλληνα της διασποράς ή Ελληνο-Αυστραλού απολετεί ο εμπλουτισμός της διάνοιάς του διαμέσου της μετάδοσης και διδασκαλίας τόσο της Ελληνικής γλώσσας όσο και των στοιχείων πολιτισμού, ιστορίας και φιλοσοφίας που σε αφθονία υφίστανται στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Τόσο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο και η πιο σύγχρονη λαϊκή σοφία αποτελούν δυναμικά εφόδια για την διάπλαση του ήθους των νέων μας αλλά και την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ζωής και του μέλλοντος.

Έχοντας υπόψη την σοβαρότητα του έργου τους τόσο τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής, όσο και το Γραφείο Συντονισμού των Σχολείων με το εκπαιδευτικό προσωπικό μεριμνούν από κοινού, συμβάλλοντας στην συνεχή βελτίωση της διοργάνωσης, ρύθμισης και διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους. Στόχος τους πάντα παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, σ’ ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του μαθητή, αλλά και η καλλιέργεια της εθνικής του υπερηφάνιας. Από την ίδρυση του πρώτου Ελληνικού σχολείου της, η ΕΟΚΝΑ βαδίζει αδιάλειπτα στην σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της προγράμματος μέσα από την χρήση και δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικoύ, την ορθή επιλογή και τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Oι αρχές μας

Ιστορικά και έμπρακτα, το έργο της ΕΟΚΝΑ είναι αφοσιωμένο στην υπηρεσία της Ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ατόμων κοινωνικά συνειδητοποιημένων που αναλαμβάνουν υπεύθυνα την μόρφωσή τους στη διάρκεια της ζωής τους, συμμετέχοντας στην ζωή με αισιοδοξία, εκτιμώντας την πολιτισμική διαφοροποίηση. Αρχή μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, η ισότητα και αξιοκρατία, η υπευθυνότητα, η καινοτομία, η επικοινωνία ιδεών, η συνεργασία κι η επίλυση προβλημάτων.

 

Το όραμά μας

Το όραμά μας για τα Ελληνικά Σχολεία της ΕΟΚΝΑ είναι η δημιουργία μιας διδακτικής κοινότητας αφοσιωμένης στη διάπλαση ενός περιβάλλοντος που προωθεί την μέγιστη κοινωνική, συναισθηματική, διανοητική και σωματική ανάπτυξη του μαθητή. Τα σχολεία μας επιδιώκουν να καλλιεργήσουν την αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, συνειδητότητα και δημιουργικότητα των μαθητών σε μια ατμόσφαιρα όπου εκτιμάται τόσο η αξία της μάθησης όσο και της διδασκαλίας. Μια δυναμική κοινότητα που παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αισθάνονται περήφανοι για την ελληνικότητά τους, την πολιτιστική κληρονομιά τους και την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

 

Οι στόχοι μας

Στους γενικούς στόχους λειτουργίας των απογευματινών και Σαββατιανών σχολείων της ΕΟΚΝΑ ανήκουν:

 • Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας στην παροικία.
 • Η τόνωση της εθνικής μας ταυτότητας διαμέσου της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.
 • Η οργάνωση, ο συντονισμός και η παροχή της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενιάς Ελλήνων της Ν.Α., καθώς και σε αλλοδαπούς.
 • Η παραγωγή διδακτικού υλικού, η συνεχής επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που συντελούν στην προβολή και αποτελεσματικότερη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Οι αξίες μας

Ενσωματωμένα μέσα στο έργο μας βρίσκονατι οι ακόλουθες αξίες

 • Εργατικότητα
 • Σεβασμό
 • Αξιοπρέπεια
 • Εμπιστοσύνη
 • Ειλικρίνεια
 • Περηφάνια
 • Αρίστευση
 • Υπευθυνότητα
 • Δικαιοσύνη
 • Φιλότιμο
 • Αξιοκρατία
 • Ισότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Σχολικές Μονάδες, η Διοίκηση και το Διδακτικό Προσωπικό

Το Γραφείο Συντονισμού των Σχολείων λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο της ΕΟΚΝΑ σε θέματα γλωσσικής αγωγής. Επίσης αποτελεί συντονιστικό όργανο ανάμεσα σε 13 σχολικές μονάδες διάσπαρτες στη Μητροπολιτική περιοχή της Αδελαΐδας, όπου 20 εκπαιδευτικοί απασχολούνται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 450 περίπου μαθητές και μαθήτριες κάθε ηλικίας.

Κατά τη διετία 2007-2008 η Σχολική Επιτροπή περιλαμβάνει τους:

Ν. Σαρηπασόγλου (Πρόεδρο Σ.Ε.), Π. Δημητρίου, Ν. Διονυσόπουλο, Σ. Ελοβάρη, Κ. Hawkins, Α. Σταθόπουλο, Κ. Φλαμπούρη και τη Συντονίστρια των Σχολείων, Ι. Τουλουμτζόγλου.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής προσκαλούνται και συμμετάσχουν μέλη της έδρας του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τους:

Β. Ελοβάρη (Πρόεδρο ΕΟΚΝΑ), Μ. Πατέτσου (Αντι-Πρόεδρο), Α. Κασσουδάκη (Γ. Γραμματέα), Γ. Βασιλιά (Ταμία), H. Mαυρογιώργης (Βοηθός Γ. Γραμματέα), Σ. Χριστοδούλου (Βοηθός Ταμία).

Το διδακτικό προσωπικό της ΕΟΚΝΑ αποτελείται από τους:

Ν. Αθανασοπούλου, Ν. Βελισσάρη, Κ. Γιαννάκη, Θ. Ζαχαρία, Σ. Καπέλλα, Μ. Κισέμπο, Ε. Λεονάρδου, Π. Λιάσκου,  Α. Ντούνα, Σ. Παπαδοπούλου, Α. Κρητικού, Φ. Παπαϊωάννου, Θ. Παπά, Α. Τόγια, Ε. Τσεπελίδου και τρεις αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του Υπ.ΕΠΘ.

 

Προγράμματα και Κρατικές Επιχορηγήσεις

Η ΕΟΚΝΑ αποτελεί έναν σεβαστό οργανισμό για τους Ελληνοαυστραλούς της Νότιας Αυστραλίας, που το 2008 κλείνει 78 έτη από την ίδρυσή της, είναι δε περήφανη για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα τα σχολεία της ΕΟΚΝΑ παρέχουν στους μαθητές ένα ευρύ αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο διδάσκεται σ’ ένα θετικό, ζεστό κι ενθαρρυντικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα των Εθνοτικών Σχολείων της ΕΟΚΝΑ λαμβάνει υποστήριξη από τους ακόλουθους φορείς:

1. Την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση Αυστραλίας

2. Την Πολιτειακή κυβέρνηση Νότιας Αυστραλίας

3. Το Συμβούλιο Εθνοτικών Σχολείων Ν.Α.

4. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας

Η Ελληνική κυβέρνηση δεν παύει να μας υποστηρίζει με την παροχή διδακτικού υλικού, που περιλαμβάνει μια οργανωμένη σειρά διδακτικών ενοτήτων, καθώς και την συστηματική, επιστημονική δομή ενός αναλυτικού προγράμματος που μελετήθηκε, οργανώθηκε και προτάθηκε από παιδαγωγούς του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η πιστή εφαρμογή του υποδεδειγμένου προγράμματος, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες για τον δάσκαλο που συνοδεύουν κάθε ενότητα, μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές των σχολείων μας μέχρι το επίπεδο Πιστοποίησης Επάρκειας Ελληνομάθειας, όπως προδιαγράφει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Το διδακτικό προσωπικό της ΕΟΚΝΑ εφαρμόζει το πρόγραμμα αυτό σε συνδυασμό με το αναλυτικό πρόγραμμα γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας Ν. Αυστραλίας με σύστημα και συνέπεια.

 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Εθνικές Εορτές

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, oι μαθητές των σχολείων μας διδάσκονται στοιχεία του Ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διάφορες σχολικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως:

 • 1. Ελληνικά Πολιτιστικά Φεστιβάλ (π.χ. Γλέντι, Δημήτρια, Μαθητικό Πανηγύρι, Οδύσσεια)
 • 2. Εθνικές Επετείους (π.χ. 25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου, Ημέρα Πολυτεχνείου)
 • 3. Ετήσιους Σχολικούς Χορούς
 • 4. Θρησκευτικές εορτές (π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα)
 • 5. Παιδικές Παρελάσεις και Εκδηλώσεις της Επιτροπής Εθνοτικών Σχολείων

Επιπλέον, η Κοινότητα παρέχει μαθήματα παραδοσιακού Ελληνικού χορού δωρεάν σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες.

Παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού

Με την οικονομική υποστήριξη της Πολιτειακής Κυβέρνησης διαμέσου κρατικών επιδοτήσεων της Επιτροπής Εθνοτικών Σχολείων, το Γραφείο Συντονισμού των Σχολείων της ΕΟΚΝΑ παράγει διδακτικό, έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό προσαρμοσμένο στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας. Από το 2003 μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει:

 • Πρότυπη εκπαιδευτική οπτικο-ακουστική σειρά “Μίλα Ελληνικά Μαζί μου” (Μέρος 1ο, 2ο και 3ο) που συμπεριλαμβάνει DVDs με συνοδευτικά βιβλία εργασιών.
 • Σειρά εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων, όπως “Άρης ο Ξεχασιάρης”, “Τα Γενέθλια του ‘Αρη”, “Οι μέρες του Άρη”, “Ο Άρης πάει στη θάλασσα”, “Η Περιπέτεια του Κούη”, “Οικογένειες των Ζώων”, “Μετρώ Ένα, Δυο”, “Ο Χορός των Εποχών”, “Τα Ρούχα” και “Η Μορφούλα”.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων

Τόπος λειτουργίας Ημέρα και ώρα μαθημάτων Επίπεδο μάθησης
Adelaide HSWest Terrace, Adelaide Σάββατο9:00πμ -12:00μμ
9:00πμ -1:00μμ
Γυμνασιακές Τάξεις 7-10Γυμνασιακές Τάξεις 11-12
GOCSA262-280 Franklin St, Adelaide Παρασκευή4:30-7:30μμ Γυμνασιακές Τάξεις 7-10
Allenby Gardens PSBarham St, Allenby Gdns Δευτέρα & Τετάρτη4:00-6:00μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Annesley College89 Greenhill Rd, Wayville

Πέμπτη

3:45-5:45μμ

Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Clapham PS,Barretts Rd, Clapham Τρίτη3:30-5:30μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
inden Park Junior PS6 Hay Rd, Linden Pk Τρίτη3:30-5:45μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Lockleys North PS55 Malurus Ave, Lockleys Τετάρτη3:45-5:45μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Sturt Street Community School221 Sturt St, Adelaide Σάββατο9:00πμ-12:00μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Torrensville PSHayward Ave, Torrensville Πέμπτη3:30-5:45μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Unley PS222 Wattle Ave, Unley Δευτέρα4:00-6:00μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
Valley View SS240 Wright Rd, Para Vista Πέμπτη4:30-7:00μμ Προκαταρκτική έως 6η Τάξη
GOCSA262-280 Franklin St, Adelaide Δευτέρα 6:30-8:00μμΠέμπτη 6:30-8:00μμ Τάξεις Ενηλίκων

Κοινοτικό Σχολείο του Sturt Street

Το Sturt Street Community School λειτουργεί, για πέμπτη συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Νότιας Αυστραλίας, έχοντας συνάψει στενή σχέση συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Το πρότυπο αυτό κρατικό σχολείο, χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα, ότι δηλαδή συστεγάζει και παρέχει ενιαία ειδικά προγράμματα τόσο για βρέφη στα πρώτα στάδια της ζωής τους, όσο και για παιδιά του δημοτικού.

Στο κτιριακό συγκρότημα του σχολείου, που βρίσκεται στην καρδιά της Αδελαΐδας, συστεγάζονται βρεφονηπιακός σταθμός, νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Έχοντας θέσει στο επίκεντρο τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, το Sturt Street Community School παρέχει ένα μοντέλο σύγχρονης παιδαγωγικής, όπου ο μαθητής ενθαρρύνεται να μάθει διαμέσου της δράσης και της παρατήρησης. Το παιδί διαμορφώνει τη δική του γνώση και αλήθεια μέσα από την συναναστροφή κι επαφή του με το περιβάλλον, ώστε οι δεξιότητες που καλλιεργούνται αποκτούν πραγματικό περιεχόμενο.

Στο Sturt Street Community School εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα της Νότιας Αυστραλίας (SACSA), σύμφωνα με το οποίο διακρίνονται οκτώ κατηγορίες μάθησης. Tο σχολείο προσφέρει ειδικά προγράμματα, γλώσσας, μαθηματικών, μελέτης περιβάλλοντος, αγωγής υγείας και προσωπικής ανάπτυξης, ξένης γλώσσας (ελληνικών) και αισθητικής αγωγής.

Η επαναλειτουργία του Sturt Street Community School αποτέλεσε επιτυχία των Ελλήνων της Νότιας Αυστραλίας, δημιουργώντας έτσι ένα ακόμη κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Δημιουργήθηκε με άλλα λόγια, ένα φυτώριο μελλοντικών φιλελλήνων, όπου νεαρά παιδιά καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και διδάσκονται στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, στο πιο γόνιμο στάδιο της μαθητικής ζωής τους.

Εγγραφές μαθητών για το νέο σχολικό έτος 2011

Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας εύχεται σε όλους τους μαθητές
των Ελληνικών σχολείων μια Χαρούμενη και Δημιουργική Σχολική Χρονιά. Σας
πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για την νέα σχολική χρονιά θα
πραγματοποιηθούν στα σχολεία το πρώτο τρίμηνο του 2011 στις παρακάτω
ημερομηνίες.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Allenby Gardens PS Δευτέρα, 7/2/2011, ώρα 4:00 μ.μ
2. Allenby Gardens PS Τετάρτη, 2/2/2011, ώρα 4:00 μ.μ
3. Clapham PS Τρίτη, 1/2/2011, ώρα 3:30 μ.μ.
4. Lockleys North PS Τετάρτη, 2/2/2011, ώρα 3:45 μ.μ
5. Rose Park PS Πέμπτη, 3/2/2011, ώρα 4:00 μ.μ.
6. St John Bosco School Τρίτη, 1/2/2011, ώρα 3:15 μ.μ.
7. Sturt Street PS Σάββατο, 5/2/2011, ώρα 9:00 π.μ.
8. Unley PS Δευτέρα, 7/2/2011, ώρα 4:00 μ.μ.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
9. GOCSA HS Παρασκευή, 4/2/2011, ώρα 4:30 μ.μ.
10. Adelaide HS Σάββατο, 5/2/2011, ώρα 9:00 π.μ.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
11. Μεσαίο Επίπεδο Δευτέρα, 7/2/2011, ώρα 6:30 μ.μ.
12. Eπίπεδο Αρχαρίων Πέμπτη, 3/2/2011, ώρα 6:30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Συντονίστρια
των Σχολείων στο 8231 4307 ή schools@greekocsa.org.au.


Α Ρ Θ Ρ Α - Τ Η Σ - Ι Δ Ι Α Σ - Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ :
 1. Η Περιφρονημένη Ομογένεια
  Η Περιφρονημένη Ομογένεια από την Μητροπολητική Ελλάδα Από Δημήτρη Συμεωνίδη JP Μη ευπρόσδεκτοι οι ομογενείς στην διακυβέρνηση της χώρας (Υπάχει μία Ε
 2. Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση
  Όπως όλες οι επιχειρήσεις, κυβερνητικές ή μη, έχουν επηρρεαστεί άμεσα από τη σύγχρονη πανδημία του 2020, έτσι και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες που αισθάνονται ότι τα παιδιά τους χρειάζονται τις σχολικές εμπειρίες, την επαφή με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους επηρρεάστηκαν αρνητικά αρχικά.
 3. Η Έξοδος των Ελλήνων από την Αίγυπτο
  1955-1965 Ο Νάσερ, το κύμα φυγής και η επίσκεψη Κωνσταντίνου Καραμανλή Η ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο πηγαίνει βαθιά πίσω στους αιώνες, στην εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο τις πρώτες αμιγώς ελληνικές κοινότητες με εθνική συνείδηση συνέπηξαν οι Έλληνες μετανάστες που αναζήτησαν στη φιλόξενη γη της Αιγύπτου καλύτερες συνθήκες διαβίωσης όσο η Ελλάδα παρέμενε υπόδουλη υπό οθωμανικό ζυγό. Την περίθαλψη και φροντίδα τους ως την ίδρυση του πρώτη ελληνικού προξενείου στην Αλεξάνδρεια, το 1833, είχε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αργότερα και πάσης Αφρικής, ένας μακραίων θεσμός και φάρος της Ορθοδοξίας από την εποχή της ιδρύσεώς του, τον πρώτο αιώνα μ.Χ.
 4. Οι Έλληνες της Προαζοφικής
  Οι Έλληνες αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα έθνη που διέμεναν στα εδάφη της σημερινής Ουκρανικής Επικράτειας. Από τον 8ο έως τον 6ο π. Χ. αιώνα οι Έλληνες εμφανίσθηκαν στα βόρεια παράλια του Ευξείνου Πόντου, ασχολήθηκαν με το εμπόριο και ίδρυσαν πόλεις-αποικίες. Η πρώτη από αυτές ιδρύθηκε από Έλληνες καταγόμενους από τη Μίλητο (Μικρά Ασία) στη νήσο Μπερεζάν το δεύτερο ήμισυ του 7ου π. Χ. αιώνα.
 5. Ο παροικιακός Ελληνισμός της Βιέννης
  Η παρουσία του Ελληνισμού στην Βιέννη έχει τις ρίζες της στις αρχές του 18ου αιώνα και συγκεκριμένα στις συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Πασάροβιτς (1718) που υπογράφτηκαν μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Αψβούργων. Οι συνθήκες αυτές προέβλεπαν μια σειρά από αμοιβαία προνόμια για τους υπηκόους των 2 Αυτοκρατοριών που είχαν ως στόχο την τόνωση του εμπορίου. Γενικότερα η μακροπρόθεσμη πολιτική των Αψβούργων στην περιοχή είχε ως τελικό στάδιο την εμπορική (και πιθανά εδαφική) έξοδο της Αυτοκρατορίας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το γεωπολιτικό αυτό πλαίσιο ευνόησαν τους Έλληνες της Ηπείρου και της Μακεδονίας που γνώριζαν αρκετά καλά τους χερσαίους δρόμους μέσω Βοσνίας και Βουλγαρίας προς την Βιέννη και ως υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν την ευκαιρία να εγκατασταθούν στην Βιέννη και να αναπτύξουν μια ζωηρή εμπορική αλλά και πολιτισμική δραστηριότητα.
 6. Ελληνικη Κοινοτητα Βενετιας
  Δυο βήματα από τη φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου στο κέντρο της Βενετίας, υπάρχει το κανάλι των Ελλήνων (Rio dei Greci), το οποίο οριοθετεί μία ομώνυμη νησίδα (Campo dei Greci). Σ’ αυτή έζησαν, πρόκοψαν και παρήγαγαν επί αιώνες ανεκτίμητο πνευματικό έργο χιλιάδες Έλληνες μέτοικοι από την Ελλάδα και φυγάδες από την αλωμένη Κωνσταντινούπολη.
 7. Ελληνική Κοινότητα Μπρνο
  Η Ελληνική Κοινότητα Μπρνο είναι μία οργάνωση μη κερδοσκοπική. Ο σκοπός της είναι να φέρνει ποιο κοντά μεταξύ τους, τους Έλληνες και τις οικογένειές τους που ζουν στο Μπρνο και τα περίχωρα του, αλλά και να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας με αλλοεθνής φίλους της Ελλάδας, της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.
 8. Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης
  Οι πρώτοι Έλληνες εργάτες έφτασαν στην Στουτγάρδη το 1941/1942. Οι περισσότεροι ήρθαν με συμβόλαια ως „Fremdarbeiter“, αφού είχαν περάσει τις ιατρικές εξετάσεις που διεξήγαγαν τα γερμανικά κλιμάκια. Ορισμένα ονόματα από εκείνη την εποχή: Χατζηανδρέου, Γιώργος και Παναγιώτης Παπαηλιού, Γιάννης Κοφτερός, Σταύρος Καραγκούνης, Τάκης Βελισσάριος, Σταμάτης Νισύριος
 9. Ελληνικη Κοινοτητα Συδνεϋ
  Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας (Ε.Ο.Κ. NNO) δημιουργήθηκε αρχικά για να στηρίξει την κατασκευή μιας εκκλησίας, της Αγίας Τριάδας. Η Ορθόδοξη Αγία Τριάδα ήταν η πρώτη εκκλησία του νοτίου ημισφαιρίου εφόσον κτίστηκε το 1898 από Έλληνες και Σύριους επιχειρηματίες.
 10. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου
  Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Βερολίνου υποστηρίζει και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρη τη γερμανόφωνη Ευρώπη. Από το 1995, χρονιά ίδρυσης του Παραρτήματος, στεγάζεται στο κέντρο του Βερολίνου και διαθέτει βιβλιοθήκη και χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων. Η εργασία του επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων, λογοτεχνικών αναγνώσεων, θεατρικών και κινηματογραφικών έργων από την Ελλάδα, στη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, καθώς και στην λειτουργία της βιβλιοθήκης, την παροχή γενικών πληροφοριών για πολιτιστικά θέματα καθώς και την προσφορά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.
 11. Ελληνικη Κοινοτητα Βερολινου
  Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου ιδρύθηκε το 1975 ως διάδοχος της Ελληνικής Κοινότητας της δεκαετίας του ’60. Την 1η Ιουνίου 1990 η έδρα της μεταφέρθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου (Ε.Π.Κ.) στο κτίριο της οδού Mittelstr. 33, Berlin-Steglitz bezogen.
 12. Ελληνικη Κοινοτητα Στοκχολμης
  Το 1642 βασίλισσα της Σουηδίας ήταν η Χριστίνα. Ένας μεγάλος αριθμός των Ελλήνων βρισκόταν ήδη στη Σουηδία και περιφέρονταν σε πόλεις και χωριά της Σουηδίας κάνοντας εράνους για να πληρώσουν λύτρα για την απελευθέρωση Ελλήνων που ήταν φυλακισμένοι σε Οθωμανικές φυλακές.
 13. Ελληνικη Κοινοτητα Ζυριχης
  Η Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης (ΕΚΖ) στην σημερινή της μορφή σαν θρησκευτικά και κομματικά ανεξάρτητη οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών στη Ζυρίχη και στην ευρύτερη περιφέρειά της υπάρχει από τον Οκτώβριο του 1979. Λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο σύμφονα με το άρθρο 60 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα και αποτελείται σήμερα από 310 μέλη.
 14. Μελβούρνη - Οι Διακρίσεις Χελλένικ
  Παρά την εντυπωσιακά μεγάλη και πολυσχιδή δράση του, ο Σύνδεσμος Χελλένικ έμεινε περισσότερο γνωστός για τη διοργάνωσή του των απονομών διακρίσεων εξαίρετης απόδοσης στους ομογενείς μας της Μελβούρνης. Οι βραβεύσεις αυτές, με τη γενική ονομασία "Διακρίσεις Χελλένικ - Hellenic Distinctions", απονέμονταν επί είκοσι συναπτά χρόνια σε άτομα που είχαν ξεχωρίσει με τις επιτεύξεις τους στους τομείς της δραστηριότητας τους και βασίζονταν στις κρίσεις επιτροπών, που επιλέγονταν ανεξάρτητα από τον ίδιο το Σύνδεσμο.
 15. Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής
  Με πρωτοβουλία των Ηπειρωτικών οργανώσεων της Νέας Υόρκης,Φιλαδελφείας και Γούστερ και κατόπιν πολλών συσκέψεων, αποφασίστηκε η πρώτη σύγκληση Πανηπειρωτικού Συνεδρίου σε μιά έπαυλη στο Northboro, μιά μικρή πόληκοντά στο Γούστερ. Το Συνέδριο ορίστικε γιά την 19-21 Ιουλίου 1942. Ιστορική θα μείνη στα χρονικά του Ηπειρωτισμού της Αμερικής αυτή η Πανηπειρωτική συγκέντρωση. Η αθρόα προσέλευση των Ηπειρωτών από κάθε γωνιά τηςΑμερικής, ο ενθουσιασμός, η αγάπη, η ευθυμία και οι παντός είδους εκδηλώσεις εκείνωντων τριών ημερών θα μείνουν αξέχαστες
 16. ΟΕΚ Γερμανίας
  Η ΟΕΚ επιδιώκει τη δημιουργία στενών φιλικών σχέσεων μεταξύ του Ελληνισμού στην ΟΔΓ και του γερμανικού λαού καθώς και των άλλων εθνικοτήτων στη χώρα που ζούμε και εργαζόμαστε. Η ΟΕΚ είναι ανεξάρτητη από κρατικές ή άλλες αρχές, οργανισμούς και πολιτικά κόμματα. Η ύπαρξή της και δραστηριότητά της βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και της ειρήνης. Σε ζητήματα εθνικής σημασίας ή που αφορούν τις βασικές αρχές του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.
 17. Σύνδεσμος Ιθακησίων Μελβούρνης
  Ο Ρόλος του Συνδέσμου Ιθακησίων Οδυσσεύς στα παροικιακά και στις σχέσεις Αυστραλών και Ελλήνων. Σε μικρό χρονικό διάστημα μετά αυτό τον ερχομό μου στη Μελβούρνη 6-12-37, παρευρέθηκα σε Συνέλευση του Συνδέσμου που είχε σκοπό να μαζέψει χρήματα δια την Ελληνική Αεροπορία. Με εντυπωσίασε ο θερμός πατριωτισμός των ομιλητών και επίσης έμαθα δια τη δράση του Συνδέσμου, δια την οποίαν διαβεβαιώθηκα στα μεθεπόμενα 11 χρόνια ως Γραμματέας του Συνδέσμου.
 18. Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών
  «Όσα φέρνει μια στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος». Αυτό είναι το ρητό που διάλεξα εδώ παρουσιάζοντας την τόσο σημαντική έρευνα, δραστηριότητα και πάνω από όλα δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Ερευνών που εδρεύει στη Γαλλία. Στην όμορφη ιστοσελίδα του Κέντρου μπορεί ο αναγνώστης να βρει αρκετό υλικό για τις δραστηριότητες του. Το Δ.Κ.Ε.Ε. αποτελεί ένα σημαντικότατο πνευματικό Κέντρο προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού της Διασποράς.
 19. Ελληνική Κοινότητα Βραΐλας
  Στα τέλη της δεκαετίας του 1860 ιδρύθηκαν, χάρη στην πρωτοβουλία ελληνικών συλλόγων, κατώτερο αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο, που φρόντιζε για τους άπορους "ελληνόπαιδες". Τα σχολεία αυτά, που μετατράπηκαν σε κοινοτικά στις επόμενες δεκαετίες, δεν ήταν τα μόνα ελληνικά σχολεία, καθώς στη Βραΐλα, μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, ιδρύθηκαν πάρα πολλά ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, τόσο θηλέων, όσο και αρρένων.
 20. Ελληνικές Κοινότητες Βελγίου
  Η ελληνική παρουσία στο Βέλγιο έγινε αισθητή μόνο κατά τη μεταπολεμική περίoδο. Ώς τα μέσα της δεκαετίας του 1950 οι χίλιοι περίπου Έλληνες της χώρας αυτής ήταν,στην πλειονότητά τους, εγγράμματοι έμποροι ή γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες. Από το 1953 ώς και το 1964 η εικόνα αυτή αλλάζει ποσοτικά και ποιοτικά: στην περίοδο αυτή ο αριθμός των Ελλήνων που ζούσαν στο Βέλγιο πολλαπλασιάστηκε δραματικά, φτάνοντας τα 20.069 άτομα.
 21. Έλληνες δούλοι στη Βοστώνη - 1827
  Ο Χριστόφορος Πλάτων Καστάνης (1814-1866) καταγόταν από τη Λιβαδειά της Χίου. Έχασε την οικογένειά του στη σφαγή του νησιού και αιχμαλωτίστηκε, πουλήθηκε ως δούλος και αναγκάστηκε να γίνει Μωαμεθανός. Η Γ. Μοχάλβη (μάλλον Γαρυφαλιά Μοχάλβη στην Ελληνική 1817-1830) γεννήθηκε στα Ψαρά και οι γονείς της σκοτώθηκαν στην σφαγή της Χίου. Πουλήθηκε στους Τούρκους ως δούλη και ο Αμερικανός Πρόξενος Joseph Langston την βρήκε στη Σμύρνη και την απελευθέρωσε το 1827.
 22. Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αιώνα
  Τα απογραφικά δελτία είναι συγκεντρωμένα στο Κρατικό Αρχείο Οδησσού (G.A.O.O.). Βάση της απογραφής είναι το νοικοκυριό που διαρθρώνεται γύρω από τον αρχηγό της οικογένειας. Κάθε απογραφικό δελτίο καταγράφει τα μέλη μιας εστίας, συμπεριλαμβάνοντας το υπηρετικό προσωπικό και άλλα άτομα μη συγγενικά προς την οικογένεια που κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη. Τα δελτία έχουν συμπεριλάβει 5086 Έλληνες, με βάση τη μητρική γλώσσα.
 23. Ελληνικη Κοινοτητα Αδελαϊδας - Σχολεια
  Δικαίωμα αναλλοίωτο κάθε Έλληνα της διασποράς ή Ελληνο-Αυστραλού απολετεί ο εμπλουτισμός της διάνοιάς του διαμέσου της μετάδοσης και διδασκαλίας τόσο της Ελληνικής γλώσσας όσο και των στοιχείων πολιτισμού, ιστορίας και φιλοσοφίας που σε αφθονία υφίστανται στην πολιτισμική μας κληρονομιά. Τόσο το αρχαίο ελληνικό πνεύμα όσο και η πιο σύγχρονη λαϊκή σοφία αποτελούν δυναμικά εφόδια για την διάπλαση του ήθους των νέων μας αλλά και την ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ζωής και του μέλλοντος.
 24. Ελληνική Κοινότητα Αδελαΐδας
  Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε πώς η έννοια της κοινότητας εφαρμόζεται στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, θα πρέπει στις διαστάσεις της εθνικής ταυτότητας και του διοικητικού χαρακτήρα του οργανισμού να προσθέσουμε την ψυχή και την καρδιά των Ελλήνων της διασποράς. Αλλά ας εξετάσουμε πιο διεξοδικά τη γέννηση, το ξεκίνημα, το δυνάμωμα και την ανάπτυξη του ζωντανού αυτού δημοκρατικού οργανισμού που αποκαλούμε Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α.
 25. Ελληνική Κοινότητα Πιατιγκόρσκ
  Οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη στο Πιατιγκόρσκ μιας οργάνωσης που να ενώνει όλους τους έλληνες της πόλης μας, αναφέρονται στην αρχή του περασμένου αιώνα. Όμως ένα από τα φύλλα της δημοτικής εφημερίδας «Γκόλος» (μπορείτε να το δείτε εδώ) που διασώθηκε τυχαία στο δημοτικό εθνογραφικό μουσείο διηγείται μια βραδιά που έκανε η ελληνική κοινότητα της πόλης Πιατιγκόρσκ στις 26 Δεκεμβρίου το 1917. - Η Πόλη Πιατιγκόρσκ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού Σταυρούπολης.
 26. Ελληνική Κοινότητα Νέας Ζηλανδίας
  To 2006 υπολογίζεται ότι υπήρχαν γύρω στους 3000 Ελληνικής καταγωγής πολίτες στη Νέα Ζηλανδία πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Οι περισσότεροι ζούσαν στο Wellington, την πρωτεύουσα της χώρας, με διάσπαρτες άλλες ομάδες στα υπόλοιπα διαμερίσματά της όπως στο Auckland, Christchurch, Napier, Wanganui, Palmerston North και αλλού. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος (Pan-Hellenic Association) ήταν ο πρώτος εγγεγραμμένος οργανισμός των Ελλήνων της Νέας Ζηλανδίας και δημιουργήθηκε στο Wellington το 1929.
 27. Ελληνική Κοινότητα Λονδίνου
  Η ελληνική παρουσία στο Λονδίνο μπορεί να φτάσει μέχρι τις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα. Οι δύο αδελφοί, Aνδρόνικος και Aλέξιος Εφφομάτος, που περιγράφηκαν στα εναπομείναντα έγγραφα ως “Γρεκοί”, καταγράφηκαν ώς κάτοικοι στην πόλη το έτος 1440. Ήταν από την Κωνσταντινούπολη, τώρα Ινσταμπούλ, η οποία έγινε έπειτα η πρωτεύουσα της ελληνόφωνης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από τo 1440, η Κωνσταντινούπολη ήταν κάτω από πολιορκία και μόνο δέκα τρία έτη αργότερα, τον Μάιο του 1453
 28. Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης
  Η μετανάστευση Ελλήνων στην Πολιτεία της Βικτώριας άρχισε με την ανακάλυψη του χρυσού (Αύγουστος 1851) στην τότε νεοϊδρυθείσα βρετανική αποικία. Σύμφωνα με μια από τις πρώτες απογραφές που διεξήχθησαν στη Βικτώρια το 1854, υπήρχαν 65 άντρες από την «Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία» που κατοικούσαν στην τότε αποικία. Το πρώτο κύμα των Ελλήνων μεταναστών υιοθέτησε τη νοοτροπία του «Ελντοράντο» αναζητώντας τον εύκολο πλουτισμό. Η πλειοψηφία αυτών των Ελλήνων, αναζητώντας εργασία, υπέγραφαν συμφωνίες με ναυτιλιακές εταιρείες σε διάφορα λιμάνια της Αγγλίας.
 29. Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας
  Ιστορικό υλικό που λάβαμε από την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας και τον κύριο Γιώργο Δήμα για την ιστορία της Κοινότητας από το 1843 μέχρι τις μέρες μας. Με τι όνομα ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι πρώτοι ηγέτες της, ποιοι στήριξαν την Κοινότητα και ποιοι την έφεραν στο ζηλευτό αυτό σημείο της ακμής της, όλη αυτή την περίοδο. 1843-1854 Ακόμα και πριν απ' την επίσημη ίδρυση της Ε.Κ.Α., το 1843, η μικρή παροικία της Αλεξάνδρειας συντηρούσε σχολείο και νοσοκομείο.
 30. Η Ελληνική Παροικία στην Αίγυπτο
  Πρόκειται για μια πολύ συνοπτική, πολύ περιληπτική περιγραφή της παροικίας μας στην Αίγυπτο. Δεν είναι δυνατό να αποδοθεί ικανοποιητικά και σε λίγα λεπτά μια ιστορία σχεδόν τριών χιλιάδων χρόνων, ένα πέρασμα που δημιούργησε σημαντικότατα ορόσημα στην ιστορία όλου του κόσμου. Βέβαια πολλές από τις λεπτομέρειες της ομιλίας είναι – ή τουλάχιστον πρέπει να είναι – γνωστές στους Αιγυπτιώτες, καλό όμως είναι κάθε τόσο να τις ξαναζωντανεύουμε στη μνήμη μας για να μη ξεχνούμε την υποχρέωση που έχουμε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις που μας κληροδότησαν όλες οι γενιές, που παλαιότερα πάσχισαν να δημιουργήσουν όσα άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στη γη των πυραμίδων.

Author: Μνήμες