Χαράγματα μνήμης…

Τοπογραφία

θύμησες του χθές

Σχολικά Βιβλία 19ου αιώνα

Ρωμαική Ιστορία 1895
Ρωμαική Ιστορία 1895

Στο κείμενο αυτό θα βρείτε βιβλία από τον δέκατο-ένατο και τον εικοστό αιώνα τα οποία χρησίμευαν στην εκπαίδευση. Είναι κάποιες ιερές αναμνήσεις που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Είναι κάποιες πατρίδες που δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε.

[nggallery id=31]

αρχείο Κωνσταντίνου Νίγδελη

Author: stavros