Ανθρωπονυμια στον Ομηρο (γυναικεια)

Τα έπη του Ομήρου είναι αναμφισβήτητα τα σπουδαιότερα επικά έργα που δημιούργησε ποτέ ο ανθρώπινος νους. Είναι επίσης τα αρχαιότερα λογοτεχνήματα που έχουμε. Στα έπη αυτά που είναι γραμμένα σε δακτυλικό εξάμετρο απαντάται ένας απεριόριστος αριθμός αντιπαραθέσεων, ηρωισμών, προφητιών και χαμού επιφανών ατόμων της Αρχαίας Ελλάδας. Ανάμεσα στις αμέτρητες ιστορικές αλήθειες της “Ιλιάδας” και της “Οδύσσειας” βρίσκουμε και χιλιάδες ανθρωπονύμια.

Τα γυναικεία ανθρωπωνύμια που ακολουθούν πιο κάτω απαντώνται στην «Ιλιάδα» μόνον και αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των ονομάτων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Υπολογίζεται ότι όλα τα ονόματα της Αρχαίας Ελλάδας ξεπερνούν τις 200,000. Συνεπώς δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα εδώ. Μπορούμε όμως να συμπεριλαμβάνουμε ένα σημαντικό αριθμό αρχαίων ελληνικών ονομάτων (647 στο σύνολο) που απαντούν στις σελίδες της Ιλιάδας του Ομήρου.

image002

Η παρένθεση δίπλα στο κάθε όνομα πιο κάτω δίνει τη ραψωδία και το στίχο όπου θα βρούμε το όνομα στην Ιλιάδα. Ανάμεσα στις δύο παύλες – – δίδεται το σύνολο των ονομάτων για το συγκεκριμένο γράμμα.

ΘΗΛΥΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

A

Α
-24-
Αγαύη (Σ 42)
Αγλαΐη (Β 672)
Αδρήστεια (Β 828)
Αδρηστίνη (Ε 412)
Αιγιάλεια (Ε 412)
Αίθρη (Γ 144)
Ακταίη (Σ 41)
Αλαλκομενηΐς (Δ 8)
Αλίη (Σ 40)
Άλκηστις (Β 715)
Αλκμήνη (Ξ 323)
Αλκυόνη (Ι 563)
Αμάθεια (Σ 48)
Αμφιγένεια (Β 593)
Αμφιθόη (Σ 42)
Αμφινόμη (Σ 44)
Ανδρομάχη (Ζ 271)
Ανεμώρεια (Β 521)
Άνθεια (Ι 151)
Αραιθυρέη (Β 571)
Αριάδνη (Σ 592)
Άντεια (Ζ 160)
Αστυόχη (Β 513)
Αψευδής (Σ 46)

B

Β
-1-
Βρισηίς (Α 184)

Γ

Γ
-3-
Γαλάτεια (Σ 45)
Γλαύκη (Σ 39)
Γοργώ (Θ 349)

Δ

Δ
-7-
Δανάη (Ξ 319)
Δεξαμένη (Σ 44)
Διώνη (Ε 370)
Δυναμένη (Σ 43)
Δύσπαρις (Γ 39)
Δωρίς (Σ 45)
Δωτώ (Σ 43)

Ε

Ε
-10-
Εκάβη (Ζ293)
Εκαμήδη (Λ 624)
Ελένη (Β 161)
Ενυώ (Ε 333)
Έρις (Δ 440)
Εριώπις (Ν 697)
Ερμιόνη (Β 560)
Ετεοκληείη (Δ 386)
Ευηνίνη (Ι 557)
Ευρυνόμη (Σ 398)

Θ

Θ
-5-
Θάλεια (Σ 39)
Θεανώ (Ε 70)
Θέμις (Ο 87)
Θέτις (Α 413)
Θόη (Σ 40)

Ι

Ι
-7-
Ίαιρα (Σ 42)
Ιάνασσα (Σ 47)
Ιάνειρα (Σ 47)
Ιπποδάμεια (Β 742)
Ίρις (Β 786)
Ιφιάνασσα (Ι 145)
Ίφις (Ι 667)

Κ

Κ
-11-
Καλλιάνασσα (Σ 46)
Καλλιάνειρα (Σ 44)
Κασσάνδρη (Ν 366)
Καστιάνειρα (Θ 305)
Κισσηΐς (Λ 223)
Κλεοπάτρη (Ι 556)
Κλημένη (Σ 47)
Κλυμένη (Γ 144)
Κλυταιμνήστρα (Α 113)
Κυμοδόκη (Σ 39)
Κυμοθόη (Σ 41)

Λ

Λ
-4-
Λαοδαμείη (Ζ 198)
Λαοδίκη (Γ 124)
Λαοθόη (Φ 85)
Λιμνώρεια (Σ 41)

Μ

Μ
-10-
Μαίρα (Σ 48)
Μαρπήσση (Ι 557)
Μελίτη (Σ 42)
Μεσσηΐς (Ζ 45
Μηδισικάστη (Ν 173)
Μυρίνη (Β 814)
Νημερτής (Σ 46)
Νηρηΐς (Σ 38)
Νιόβη (Ω 602)
Νησαίη (Σ 40)

Ο

Ο
-1-
Ολυμπιάς (Β 491)

Π

Π
-6-
Πανόπη (Σ 40)
Πασιθέη (Ξ 269)
Περίβοια (Φ 142)
Ποδάργη (Π 150)
Πολυμήλη (Π 180)
Πρωτώ (Σ 43)

Ρ

Ρ
-1-
Ρήνη (Β 728)

Σ

Σ
-2-
Σεμέλη (Ξ 323)
Σπειώ (Σ 40)

Τ

Τ
-1-
Τηθύς (Ξ 201)

Υ

Υ
-1-
Υψιπύλη (Η 469)

Φ

Φ
-3-
Φέρουσα (Σ 43)
Φρόντις (Ρ 40)
Φυλομέδουσα (Η 10)

Χ

Χ
-4-
Χάρις (Σ 382)
Χρύση (Α 37)
Χρυσηΐς (Α111)
Χρυσόθεμις (Ι 145)

Ω

Ω
-1-
Ωρείθυια (Σ 48)

Σύνολο: 102

Στατιστικά:

Στην ονομασία των γυναικών και πάλι το γράμμα Α υπερισχύει και ακολουθούν το Ε το Κ και το Μ. Δεν υπάρχουν τα γράμματα Ζ, Η, Ν, Ξ, Ψ.
Επίσης υπάρχουν σχεδόν πέντε φορές περισσότερα ονόματα ανδρών στην Ιλιάδα παρά γυναικών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι η γυναίκα παίζει δευτερεύοντα ρόλο στις συρράξεις όπως αυτής του Τρωικού Πολέμου.
Είναι φανερό ότι ιδιαίτερη προτίμηση των αρχαίων υπήρχε στο γράμμα Α, το πρώτο του αλφαβήτου και το πρώτο των φωνηέντων. Επίσης το Α σήμερα είναι το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου πολλών γλωσσών του κόσμου, κυρίως αυτών που πηγάζουν από τα Λατινικά, που με τη σειρά τους ήταν αντιγραφή και μετατροπή του ελληνικού αλφαβήτου.

Σημειωτέο ότι το μικρό άλφα αριθμητικά δηλώνει:
α΄ = 1 και α = 1000

Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης σημειώνει ότι «…οι Έλληνες δημιούργησαν, στην πραγματικότητα, το πρώτο συστηματικό αλφάβητο, την πρώτη αλφαβητική γραφή.»

Ανθρωπονύμια αρσενικού γένους

Author: Μνήμες