Αλησμόνητες Πατρίδες

Tag Archives: Καππαδοκία

Ζιντζίντερε – το Χωριό

Το Ζιντζίντερε της Καππαδοκίας Από το ομόνυμο βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη Προλογικά Είναι βέβαιο πως εκείνο που γνωρίζουμε είναι το ελάχιστο, ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι το άπειρο… Γι’ αυτό,…

Σεμέντερε – Προφητείες, μάγια, παιχνίδια

Αν και σύμφωνα με τους κανόνες του ορθοδόξου δόγματος θεωρείτο αμαρτία να ασχολείται κανείς με τούτες τις πρακτικές, εντούτοις, όχι μόνο άγνωστες ήταν, αλλά πάντοτε επίκαιρες και σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμες… διότι «η πονηριά της γυναίκας ποτέ δεν σταματά

Σεμέντερε – τα του θανάτου

Παρόλο που η επικράτηση του χριστιανισμού ήταν άμεση, από των πρώτων χρόνων και σε όλη την έκταση της Καππαδοκίας, είναι γνωστό πως η κυρίαρχη ιδεολογία του απορρόφησε και υιοθέτησε αρκετά δρώμενα των παλαιών παραδόσεων, διάφορες πρακτικές σε κάθε έκφανση της ζωής…

Σεμέντερε – Όνομα

Προ κάθε συμπεράσματος θα θέλαμε να καταθέσουμε τη μόνη, ίσως, σαφέστατη και σε κάθε περίπτωση αξιόπιστης βιβλιογραφικής αναφοράς που έχει σχέση με την ιστορία της κοινότητας… Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν το Σεμέντερε είναι ή κτίστηκε στην τοποθεσία που βρισκόταν κάποτε το χωριό Δάσμενδρον…

Σεμέντερε – Η δημιουργία του χωριού

Το πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το χωριό μάς είναι άγνωστο, όπως επίσης και ο τρόπος. Απλά υπάρχουν μιας σειρά μαρτυριών που σίγουρα εμπεριέχουν υπερβολές, ανακρίβειες, μυθεύματα και σπέρματα αληθείας εμπλουτισμένα με προσωπικά συμπεράσματα. Και όλα φυσικά μέσα στα πλαίσια του εμείς και του εγώ, δηλαδή της δικής μας ράτσας και των δικών μου γνώσεων… δηλαδή στα πλαίσια μιας συγγνωστής υπερβολής.

Το Ζεύγμα

Η αρχαία πόλη Ζεύγμα (σημαίνει πέρασμα) βρισκόταν στη νοτιοανατολική Τουρκία, 180 χιλιόμετρα ανατολικά των Αδάνων. Η περιοχή ανήκε στο βασίλειο των Σελευκιδών και για ένα διάστημα στο βασίλειο της Κομμαγηνής.

Καισάρεια Καππαδοκίας 1909

H Καισάρεια υπήρξε εμπορικό κέντρο και η θέση όπου βρισκόταν (στη διασταύρωση των μεγάλων δρόμων που έφερναν στη Μεσοποταμία, Αρμενία, Βόσπορο, Αιγαίο) ευνοούσε την εξαιρετική ανάπτυξή της. Γι’ αυτό το λόγο και η Καισάρεια κίνησε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο των Ρωμαίων, αλλά και των Βυζαντινών.

Τα Λιμνά-Γκιολτζούκ Καππαδοκίας

Οι Μνήμες, Αλησμόνητες Πατρίδες παραθέτουν εξολοκλήρου όλο το φωτογραφικό υλικό που συλλέχτηκε μιας και η ηλεκτρονική έκδοση για λόγους χωρητικότητας μας το επιτρέπει σε σχέση με την κλασική έκδοση.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ανθρώπους που με την ζεστασιά τους και την μνήμη για την πατρίδα κράτησαν και βοήθησαν την προσπάθεια αυτή.

Λιμνά (Γκολτζούκ) Καππαδοκίας(μέρος 1)

Τα Λιμνά ευρίσκονται στην κοιλάδα του Μπουτάκ Οβά, βόρεια της Νίγδης σε απόσταση περίπου τριάντα χιλιομέτρων. Πιο συγκεκριμένα είναι κτισμένα στην κεντρική αρτηρία, δημόσιο δρόμο, που ενώνει το βόρειο τμήμα της Καππαδοκίας με το νότιο, δηλαδή Νεάπολη, Ανακού, Μαλακοπή, Λίμνα, Νίγδη, Πόρο, Ερεγλί, και από εκεί με τον σιδηρόδρομο στο Ικόνιο ή για το λιμάνι της Μερσίνας…

Καραμανλήδικα ή Καραμανίτζα

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη γλωσσική συμπεριφορά τμήματος του χριστιανικού πληθυσμού της Ανατολίας και κυρίως του χώρου της Καππαδοκίας, η οποία άρχισε μετά την εμφάνιση των Τουρκικών μαζών και την κατάκτηση της περιοχής.
Οι λόγοι πολλοί μα και συνάμα σημαντικοί. Στη μικρή μας αναφορά επισημαίνουμε τους δυο, κατά την άποψή μας, σπουδαιότερους.
* Η βία: την οποία εφάρμοσε ο κατακτητής για την αλλοίωση της εθνικής συνειδήσεως σε συνδυασμό με την αναγκαστική αλλαγή του θρησκευτικού φρονήματος, στο διάβα χρόνου.

Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε

Πρόκειται περί ενός θαύματος της φύσης, μορφολογικό θαύμα, με καταπληκτικές διαμορφώσεις του εδάφους, αποτέλεσμα και εργασία μυριάδων ετών των ηφαιστειακών εκρήξεων, του νερού, του ανέμου και της ανθρώπινης επέμβασης…