Ελληνικη Κοινοτητα Στοκχολμης

Ιστορικό

Πάνω από 370 χρόνια Έλληνες στη Σουηδία!

Το έτος 1642 βασίλισσα της Σουηδίας ήταν η Χριστίνα (1626 – 1689). Ένας μεγάλος αριθμός των Ελλήνων βρισκόταν ήδη στη Σουηδία και περιφέρονταν σε πόλεις και χωριά της Σουηδίας κάνοντας εράνους για να πληρώσουν λύτρα για την απελευθέρωση Ελλήνων που ήταν φυλακισμένοι σε Οθωμανικές φυλακές.

Ο αριθμός τους ήταν τόσο μεγάλος που οδήγησε σε μια συζήτηση στο τότε σουηδικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρουμε τι συνέβη με όλους αυτούς τους Έλληνες. Πόσοι ήταν; Επέστρεψαν στα Βαλκάνια; Έμειναν στη Σουηδία; Υπάρχουν απόγονοί τους στη Σουηδία;

Αυτή είναι και η πρώτη επίσημη αναφορά για την παρουσία συγχρόνων Ελλήνων στη Σουηδία.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι ενέργειες των Ελλήνων προκάλεσαν την οργή και δυσαρέσκεια  των σουηδών κληρικών, και ήταν αυτοί που έφεραν το θέμα ενώπιον του σουηδικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να επιτύχουν η απαγόρευση της δράσης των Ελλήνων… και φυσικά το σουηδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το αίτημα του σουηδικού κλήρου για την απαγόρευση εράνων υπέρ των Ελλήνων.

Η απαγόρευση ίσχυε έως το 1705 και άλλαξε μόνο ύστερα από διαταγή του Κάρολου του XII για ένα παρόμοιο έρανο υπέρ φυλακισμένων Ελλήνων.

Continue reading “Ελληνικη Κοινοτητα Στοκχολμης”