Προσωπικότητες της Μακεδονίας

Μετά αυτή τη σύντομη περιήγηση στο χώρο της Μακεδονίας, περνάμε σε έναν άλλο χώρο, των προσωπικοτήτων της, που προέρχονται από διάφορες πόλεις της και διακρίνονται για τα ποικίλα προσόντα τους. Σε αυτή την αναφορά τηρείται μία χρονολογική πορεία που ξεκινάει τον 5ο αι. με το Στωβαίο Ιωάννη, γραμματικό και συγγραφέα Ανθολογίας της Ελληνικής Γραμματείας.

Ακολουθούν δύο άντρες, με το όνομα: Ποσείδιππος, που έζησαν τον 4ο και 3ο αι.  Ο ένας -από την Κασσάνδρεια της Χαλκιδικής- ήταν ποιητής της νέας Αττικής κωμωδίας, ο άλλος   -από την Πέλλα- ήταν επιγραμματοποιός[1].

Τον 4ο αι.  γεννιέται ο Αριστοτέλης,  ο περίφημος Σταγειρίτης  διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγγραφέας  του γνωστού έργου: Αθηναίων Πολιτεία. Ο Αριστοτέλης κατέφθασε στην Αθήνα  το 367, 17 χρονών. Μαθήτευσε δύο χρόνια στη Σχολή του Πλάτωνα και ύστερα από  το θάνατο του διδασκάλου του, πήγε στο συγγενή του Ερμεία, ηγεμόνα του Αταρνέως στην Τρωάδα, και εκείθεν στη Μακεδονία,  με πρόσκληση του Φιλίππου, για να αναλάβει την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου. Continue reading “Προσωπικότητες της Μακεδονίας”