Προσωπικότητες της Μακεδονίας

Μετά αυτή τη σύντομη περιήγηση στο χώρο της Μακεδονίας, περνάμε σε έναν άλλο χώρο, των προσωπικοτήτων της, που προέρχονται από διάφορες πόλεις της και διακρίνονται για τα ποικίλα προσόντα τους. Σε αυτή την αναφορά τηρείται μία χρονολογική πορεία που ξεκινάει τον 5ο αι. με το Στωβαίο Ιωάννη, γραμματικό και συγγραφέα Ανθολογίας της Ελληνικής Γραμματείας.

Ακολουθούν δύο άντρες, με το όνομα: Ποσείδιππος, που έζησαν τον 4ο και 3ο αι.  Ο ένας -από την Κασσάνδρεια της Χαλκιδικής- ήταν ποιητής της νέας Αττικής κωμωδίας, ο άλλος   -από την Πέλλα- ήταν επιγραμματοποιός[1].

Τον 4ο αι.  γεννιέται ο Αριστοτέλης,  ο περίφημος Σταγειρίτης  διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγγραφέας  του γνωστού έργου: Αθηναίων Πολιτεία. Ο Αριστοτέλης κατέφθασε στην Αθήνα  το 367, 17 χρονών. Μαθήτευσε δύο χρόνια στη Σχολή του Πλάτωνα και ύστερα από  το θάνατο του διδασκάλου του, πήγε στο συγγενή του Ερμεία, ηγεμόνα του Αταρνέως στην Τρωάδα, και εκείθεν στη Μακεδονία,  με πρόσκληση του Φιλίππου, για να αναλάβει την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου. Continue reading “Προσωπικότητες της Μακεδονίας”

Οι Μακεδόνες – Δ

Ο Αλέξανδρος

©Πιπίνα Δ. Έλλη (Dr Pipina D. Elles)
Sydney, Australia

Ο Αλέξανδρος[1], διαδέχτηκε τον πατέρα του Φίλιππο στον θρόνο σε ηλικία είκοσι (20) ετών, ανακηρυχθείς βασιλιάς α­πό τους στρατευμένους Μακεδόνας. Ο Διόδωρος [2] καταθέτει ότι ο Αλέξανδρος από τη μεριά του Φιλίππου ήταν απόγονος του Ηρακλή και από τη μεριά της μητέρας του απόγονος των Αιακιδών.  Κληρονόμησε λοιπόν –σύμφωνα με την ελληνική παράδοση και πεποίθηση- σπουδαία φυσική δύναμη και ποιότητες ήθους.

Κατά τον Πλούταρχο[3], ο Αλέ­ξανδρος,  από την πλευρά της μητέρας του ήταν απόγονος του Αχιλλέα.  Οι Αιακίδες και οι Αργείδες, σύμφωνα με την αρχαιοελληνική παράδοση, ήταν απόγο­νοι του Διός.  Ο δε Διόδωρος στο βιβλίο του[4] δεν υπονοεί ότι κάποιοι γνώριζαν τα σχέδια του Παυσανία, εκτελεστή του Φιλίππου, ο οποίος όμως επειδή δο­λοφονήθηκε αμέσως μετά την πράξη του, δεν  ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν είχε συνενόχους. Υπάρχουν ωστόσο υ­ποψίες εναντίον της Ολυμπιάδας, της μητέρας του Αλεξάνδρου και εναντίον αυτού του ιδίου, ως συνενόχου της, καθώς η άνοδός του στο θρόνο, συνοδεύεται από τον θάνατο των αντιπάλων του και των μνηστήρων του θρόνου της Μακεδονίας. Continue reading “Οι Μακεδόνες – Δ”