Η Ελληνική Διοίκηση στην Αλβανία 1940-1941 (Κεφ. Β)

 

Αρχειοθέτηση του Αρχείου
της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Κορυτσάς (Α.Σ.Δ.Κ.)
Η Ελληνική διοίκηση στην Αλβανία, κατά την ιστορική περίοδο 1940-41

Κεφάλαιο Β’

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΒΑΝΙΑΣ:
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Χατζηισαάκ Ιορδάνα
Πανεπιστημιακό έτος 1991 -1992
Κύκλος Μεταπτυχιακών σπουδών

Στις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941), στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας βρίσκονταν ο Ιω. Μεταξάς, Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Β’. Παράλληλα, εκείνη την εποχή, ο κύριος διοργανωτής των ελληνικών αμυντικών και επιθετικών σχεδίων πολέμου και ο χαράκτης της ελληνικής στρατηγικής και τακτικής για την αντιμετώπιση μιας επικείμενης ιταλικής επίθεσης ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) της Ελλάδας αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος.

Ο Αλ. Παπάγος, αρχιστράτηγος του Γενικού Στρατηγείου (Γ.Σ.) της Ελλάδας κατά τη δεύτερη φάση του ελληνοϊταλικού πολέμου μετά την ελληνική αντεπίθεση και προέλαση στην Αλβανία, με την υπ. αρ. 1 απόφαση της 5 Ιανουαρίου 1941: «περί ασκήσεως υπό του Αρχιστρατήγου των πολιτικών εξουσιών εν των υπό Στρατιωτικήν κατοχήν εχθρικώ εδάφει», συγκέντρωνε όλη τη διοικητική και πολιτική εξουσία στα κατεχόμενα από τον ελληνικό στρατό εχθρικά εδάφη. Ειδικότερα στη διαταγή του ιδίου, υπ. αρ. 179.046 με την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι «μεταβιβάζεται προσωρινώς η άσκησις των εν τη αποφάσει ταύτη δικαιωμάτων εις τον Ανώτερον Στρατιωτικόν Διοικητήν Κορυτσάς»[1]. Τα δικαιώματα του αρχιστρατήγου του πολέμου, εκτός από ορισμένα μη οικονομικού χαρακτήρα, παραχωρήθηκαν στους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές Κορυτσάς και Αργυροκάστρου.[2]

Συγκεκριμένα τα γεωγραφικά όρια ευθύνης του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή Κορυτσάς περιελάμβαναν την πόλη της Κορυτσάς, τις κοινότητες («κομούνες») και τα χωριά της περιφέρειάς της, καθώς και τις 4 υποδιοικήσεις της: Βελίστιο, Πογραδέσιο, Κολλονία, Λεσκοβίκιο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοτήτων και χωριών των υποδιοικήσεων. Συνολικά η διοίκηση Κορυτσάς αποτελείτο από 23 κοινότητες και 337 χωριά.[3]


ΣΗΜ:
Προς βοήθεια του ενδιαφερόμενου αναγνώστη αναφέρεται εδώ ότι στις διαφάνειες πιο πάνω μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το βέλος  εντός της σελίδας της κάθε διαφάνειας για να προχωρείτε στην επομένη (όχι εκείνο που εμφανίζεται υπό μορφή τριγώνου και χρησιμεύει στην αυτόματη αλλαγή των σελίδων).

___________________

Παραπομπές στο Κεφάλαιο Β’

Author: Μνήμες