Η Ελληνική Διοίκηση στην Αλβανία 1940-1941 (Κεφ. Α)

Αρχειοθέτηση του Αρχείου
της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Κορυτσάς (Α.Σ.Δ.Κ.)
Η Ελληνική διοίκηση στην Αλβανία, κατά την ιστορική περίοδο 1940-41

 

(Δευτερεύουσα εργασία)

Επιβλέπων καθηγητής
Β. Κόντης

Χατζηισαάκ Ιορδάνα
Πανεπιστημιακό έτος 1991 -1992
Κύκλος Μεταπτυχιακών σπουδών

Κεφάλαιο Α’

Ιστορικό του Αρχείου της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Κορυτσάς (Α.Σ.Δ.Κ.) –

Το Αρχείο της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Κορυτσάς εισήχθη στο ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ.), μετά από αγορά από παλαιοπωλείο της πόλης μας, στις 16 Ιανουαρίου 1990. Στο βιβλίο εισαγωγής του Ι.Α.Μ. η συλλογή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 142/16.1.1990, ενώ συγχρόνως πήρε τον Αριθμό Ειδικού Ευρετηρίου (Α.Ε.Ε.) Β/Διοικ. 54. Σύμφωνα με τα στοιχεία στο βιβλίο εισαγωγής και στον Α.Ε.Ε., το Αρχείο αυτό αποτελείτο από 13 φακέλους συνολικά με έγγραφα των ετών 1939 – 1941. Ας σημειωθεί ότι η σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία του Ι.Α.Μ. για την αγορά του αρχείου αυτού έχει καταχωρηθεί στο σχετικό φάκελο δαπανών του 1990 της ίδιας υπηρεσίας.

Από την ταξινόμηση προέκυψε ότι, εκτός από το κύριο σώμα των εγγράφων των ετών 1939-1941, υπάρχει ένας μικρός αριθμός εγγράφων που αναφέρεται στα έτη 1923, 1927-1928, 1932, 1934, 1936-1938, 1942, 1946, 1949, 1957, 1960 και 1963. Οι προηγούμενες χρονολογικές ενδείξεις αναφέρονται πριν από την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941) και στην περίοδο γενικότερα που ακολούθησε μετά την υποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από τα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη και βεβαίως μετά τη λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους εξής φακέλους: στο φ.Ε/13, Διεύθυνση Μονοπωλίων και Φόρων Κατανάλωσης: έγραφα περί άλατος, πυρείων, τσιγαροχάρτων και καπνικών γενικότερα (1927-1928, 1932, 1934, 1937, 1940-1941), καθώς και στο φ.θ/17, Διευθυντής Οικονομικού Επιθεωρητή Εφοριών Καπνού Μακεδονίας – Θράκης έγγραφα που αφορούν τον αδελφό του, δόκιμο Γραμματέα Εφορίας Καπνού Σωχού – πρόκειται για τον κκ. Δημ. Σημαιόπουλο και Θεοδ. Σημαιόπουλο – (1923, 1934, 1936-1940, 1942, 1946, 1949, 1957, 1960, 1963). Τελικά ο συνολικός αριθμός των ταξινομημένων φακέλων είναι 19.

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων παρατηρήθηκε ότι ο ατομικός φάκελος του Δημ. Σημαιόπουλου περιέχει έγγραφα μεταγενέστερης του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941) περιόδου. Από την παρατήρηση αυτή μπορούμε να υποθέσουμε ότι, κατά την υποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, ο διευθυντής της Δ.Ο.Υ.Κ. παρέλαβε το αρχείο της Δ.Ο.Κ., ενώ στην συνέχεια ο ίδιος εξακολούθησε να εργάζεται ως Επιθεωρητής Εφοριών Καπνού Μακεδονίας – Θράκης κι έτσι εμπλουτίστηκε ο ατομικός φάκελός του σε έγγραφα ως και το 1963.

Ο κύριος όγκος των εγγράφων της εν λόγω αρχειακής συλλογής, χρονικά, καλύπτει το εξάμηνο περίπου Νοεμβρίου 1940 – Απριλίου 1941, δηλαδή την χρονική περίοδο κατάληψης των αλβανικών εδαφών από τον ελληνικό στρατό στρατό.

Το έργο της αρχειοθέτησης δεν υπήρξε ιδιαίτερα εύκολο, λόγω κυρίως της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το αρχειακό υλικό. Η αρχειακή συλλογή, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, δεν παραδόθηκε στο Ι.Α.Μ. από την υπηρεσία στην οποία αρχικά ανήκε, αλλά εισήχθη στο Ι.Α.Μ. μετά από αγορά από παλαιοπώλη της πόλης μας. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν έγιναν ανακατατάξεις στη θεματική συνοχή των εγγράφων σε κάθε φάκελο. Εξάλλου όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει ορισμένα από τα έγγραφα χρονολογικά έπονται ή προηγούνται των κυρίων εγγράφων του αρχείου της υπηρεσίας. Έτσι, δε στάθηκε δυνατό να αποκατασταθεί – λόγω της έλλειψης των υπηρεσιακά διαμορφωμένων φακέλων – ένας γνήσιος αρχειακός δεσμός κατά την κατάταξη του εν λόγω αρχείου.

Κατά πρώτη φάση της ταξινόμησης των 13 φακέλων που παραδόθηκαν στο Ι.Α.Μ. χρίς τις απαραίτητες αναγραφόμενες ενδείξεις σχετικά με το περιεχόμενό τους – σε όσους από τους φακέλους αναγράφονταν κάποιες ενδείξεις δεν υπήρχε λογική συνάφεια της ένδειξης με το περιεχόμενο των εγγράφων του φακέλου – τα έγγραφα ταξινομήθηκαν σε 14 φακέλους. Το αποτέλεσμα της πρώτης ταξινόμησης ήταν η δημιουργία 14 ταξινομικών δελτίων, τα οποία δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε θεματικές ενότητες του περιεχομένου τους, γιατί οι κατηγορίες των αρμοδιοτήτων και οι διευθετήσεις των διαφόρων ζητημάτων της εν λόγω υπηρεσίας του αρχείου υπήρχαν διάσπαρτες στου φακέλους, ενώ συγχρόνως ο μικρός αριθμός των τελευταίων δεν ευνοούσε τη θεματική κατάταξή τους. Η μόνη λύση ήταν να τοποθετηθούν τα ταξινομικά δελτία σε χρονολογική σειρά…


ΣΗΜ:
Προς βοήθεια του ενδιαφερόμενου αναγνώστη αναφέρεται εδώ ότι στις διαφάνειες πιο πάνω μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το βέλος  εντός της σελίδας της κάθε διαφάνειας (όχι εκείνο που εμφανίζεται υπό μορφή τριγώνου και χρησιμεύει στην αυτόματη αλλαγή των σελίδων) για να προχωρείτε στην επομένη.

Επίσημα έγγραφα από το Διοικητήριο Κορυτσάς 1941

Author: Μνήμες