Η Ελληνική Διοίκηση στην Αλβανία 1940-1941 (Κεφ. Γ)

Κεφάλαιο Γ’

Το Αρχείο της Α.Σ.Δ.Κ. ως Ιστορική Πηγή

Χατζηισαάκ Ιορδάνα
Πανεπιστημιακό έτος 1991 -1992
Κύκλος Μεταπτυχιακών σπουδών

Ο μελετητής της ιστορίας του ελληνοϊταλικού πολέμου (1940-1941), θα μπορούσε να αντλήσει αρκετά στοιχεία από το αρχείο της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Κορυτσάς (Α.Σ.Δ.Κ.). Ειδικότερα εξετάζοντας τους υπάρχοντες ταξινομημένους φακέλους (1 ως 17) του συγκεκριμένου αρχείου, μπορεί να αξιοποιήσει πολλές πληροφορίες που αφορούν κυρίως σε ζητήματα οικονομικά και κοινωνικά στα γεωγραφικά όρια ευθύνης των διοικήσεων Κορυτσάς και Αργυροκάστρου κατά την εξάμηνη περίπου περίοδο κατοχής των αλβανικών εδαφών από τον ελληνικό στρατό (Νοέμβριος 1940-Απρίλιος 1941).

Συγκεκριμένα στα έγγραφα της Α.Σ.Δ.Κ. και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κορυτσάς (Δ.Ο.Υ.Κ.) περιέχονται πολλές πληροφορίες για τις τελωνειακές, δασμολογικές και συναλλαγματικές διατυπώσεις των προϊόντων εισαγωγής και εξαγωγής από την ελληνική επικράτεια προς τα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη και αντίστροφα, καθώς επίσης και για τον εκτελωνισμό και τη δασμολόγηση των προϊόντων και εμπορευμάτων τα οποία εισέρχονταν στα κατεχόμενα από τη Γιουγκοσλαβία και εκείνων που είχαν γερμανικής προέλευση. Εκτός βέβαια από τη γενικότερη δράση και λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών, υπάρχουν μαρτυρίες για την κίνηση των Τ.Τ.Τ. υπηρεσιών (Τ.Τ.Τ.: Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα) αρμοδιότητας του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Επιπλέον παρέχονται στην ιστορική έρευνα στοιχεία σχετικά με τα ζητήματα διαχείρισης των διατιθέμενων μονοπωλιακών ειδών στα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη. Πρόκειται για τα εξής είδη μονοπωλίου: το αλάτι, τα σπίρτα, τον καπνό και τα τσιγαρόχαρτα. Ειδικότερα για το προϊόν του καπνού και τις Εφορίες Καπνού στην Αλβανία τη συγκεκριμένη εποχή οι πληροφορίες είναι ελάχιστες, ενώ αντίθετα τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με το καπνικό ζήτημα, την καπνική νομοθεσία και τις συγκρίσεις καπνικών συστημάτων Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ιταλίας, στην προπολεμική περίοδο είναι προφανώς περισσότερα.

Ένα αρκετά εκτεταμένο ποσό πληροφοριών αφορά ζητήματα διαχείρισης των εσόδων και των εξόδων της αλβανικής και ελληνικής διοίκησης στα κατεχόμενα, προβλήματα μισθοδοσίας των Αλβανών δημοσίων υπαλλήλων, μέτρα καταβολής των αποδοχών και επιχορηγήσεων των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και το νομισματικό ζήτημα με τις προεκτάσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Το σύνολο αυτό των πληροφοριών συνθέτει όλη την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση στα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη.

Σε διάστημα έξι μηνών περίπου – τόσο διήρκησε η κατοχή του εχθρικού εδάφους από τον ελληνικό στρατό – συστάθηκε ένα ολόκληρο σώμα από ελληνικές οικονομικές υπηρεσίες και Έλληνες δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, με υποχρέωσή τους να εδραιώσουν την ελληνική κατοχή στην περιοχή. Οι οδηγίες υπήρξαν ακριβείς. Για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας οι Έλληνες έπρεπε να αναδείξουν τον ελληνικό πολιτισμό ανώτερο από εκείνον των Αλβανών και των Ιταλών…

[nggallery id=’65’]

Θεματικός κατάλογος

[nggallery id=’67’]

Επίσημα έγγραφα από το Διοικητήριο Κορυτσάς 1941

[nggallery id=’69’]

Author: Μνήμες