Ο καρδινάλιος Bonaventura δέχεται τους έλληνες απεσταλμένους στη Σύνοδο της Λυών (1274). Έργο του ισπανού ζωγράφου Francisco de Zurbaran. Musee du Louvre, Paris. © Photo RMN J.G.Berizzi

Ο καρδινάλιος Bonaventura δέχεται τους έλληνες απεσταλμένους στη Σύνοδο της Λυών (1274). Έργο του ισπανού ζωγράφου Francisco de Zurbaran. Musee du Louvre, Paris. © Photo RMN J.G.Berizzi

Ο καρδινάλιος Bonaventura δέχεται τους έλληνες απεσταλμένους στη Σύνοδο της Λυών (1274). Έργο του ισπανού ζωγράφου Francisco de Zurbaran.
Musee du Louvre, Paris.
© Photo RMN J.G.Berizzi

Author: Μνήμες