Κωνσταντινουπολης

Το καλάθι σας

Posted in Βιβλία, Βιβλία Κωνσταντινούπολης | Comments Off on Το καλάθι σας

Ο Άνθρωπος

Η Ελληνική γλώσσα, είναι η μόνη εννοιολογική γλώσσα της γης, δηλαδή η μόνη γλώσσα στην οποίαν το σημαίνον (όνομα) εμπεριέχει απολύτως και άνευ παρερμηνείας το σημαινόμενον (νόημα). Το ότι δίδονται σήμερα διά κάθε λέξιν της Ελληνικής καθομιλουμένης διάφορες ερμηνείες, αυτό είναι απόδειξις της απωλείας της σοφίας, η οποία ενυπάρχει στην γλώσσα μας, από τους σημερινούς χρήστες αυτής, δηλαδή από εμάς τους σημερινούς Έλληνες.

Posted in Βιβλία Κωνσταντινούπολης, Εκπαίδευση | Comments Off on Ο Άνθρωπος

Εγκώμια και θρήνοι…

Ο αριθμός των Ελλήνων συγγραφέων για τις αλησμόνητες πατρίδες δεν έχει τέλος και αρχή. Χιλιάδες σελίδες πλημμυρίζουν την Ελληνική Γραμματεία γιατί στην ψυχή των προσφύγων θα υπάρχει πάντα ο μυστικός λυγμός για τις μαγικές πολιτείες που χάθηκαν…

Posted in Βιβλία, Βιβλία Γενικά, Βιβλία Κωνσταντινούπολης, Βιβλία Πόντου, Θράκη, Ιωνία, Κύπρος, Κωνσταντινούπολη, Μαρτυρίες, Μικρά Ασία, Προποντίδα, Σμύρνη, Στιχάκια, Τραγούδια | Comments Off on Εγκώμια και θρήνοι…

Η ελληνική παιδεία στην Ίμβρο

Το 1923 η Ίμβρος και η Τένεδος, αφού κατέθεσαν στο βωμό των αγώνων του Έθνους το μερίδιό τους σε θυσίες (το 1920 πολεμούσαν στη Μικρασία 350 περίπου Ίμβριοι και 150 Τενέδιοι [1]) βρίσκονται, άμοιρες και εγκατελειμμένες, υπό τουρκική κυριαρχία, απογυμνωμένες απότ τις πιο εύρωστες δυνάμεις τους. Αυτοί που έμειναν στην πατρώα γη “κατ’ επίμονον αξίωσιν και επιταγήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως”[2] αποκόπτονται τελικά οικτρά όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τον Ελληνισμό της Κωνσταντινουπόλεως

Posted in Βιβλία, Βιβλία, Βιβλία Κωνσταντινούπολης, Έγγραφα, Επιστήμη, Ιστορία, Κατοχή, Κωνσταντινούπολη, Μαρτυρίες, Μικρά Ασία, Ντοκουμέντο | Comments Off on Η ελληνική παιδεία στην Ίμβρο

“Οι Ένοχοι”

Ένα βιβλίο του Αλέκου Αγγελίδη που καλύπτει ιστορικά γεγονότα της πτώσης της Πόλης το 1453. Τα αναφερόμενα ιστορικά γεγονότα αντλήθηκαν από ιστορικές μελέτες και συγγράμματα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, ιστορικών και βυζαντινολόγων ή συμπεριλήφθηκαν σαν θετικά συμπεράσματα από διασταυρωμένες ιστορικές πληροφορίες.

Posted in Ανατολική Θράκη, Βιβλία, Βιβλία, Βιβλία Κωνσταντινούπολης, Βυζάντιο, Ιστορική μελέτη, Κωνσταντινούπολη, Ντοκουμέντο, Πόλις | Tagged | Comments Off on “Οι Ένοχοι”