Απάμεια

Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας Μυρλείας, αποικία της Κολοφώνος. Η Μύρλεια καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β΄ και ολόκληρη η υπ΄ αυτού κυριευθείσα περιοχή δόθηκε στο βασιλιά της ΒιθυνίαςΠρουσία Α’ ο οποίος με τη σειρά του επανοικοδόμησε την πόλη δίνοντάς της το όνομα της συζύγου του «Απάμεια». Οι χριστιανοί σταυροφόροι διερχόμενοι από την περιοχή την ονόμασαν «Μοντανιάκ» παραφθορά της οποίας ακολούθησε το σημερινό ελληνοτουρκικό όνομα Μουδανιά.

Πηγή: Βικιπαιδεία

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *