Αρκαδιούπολη

Αξιόλογο αστικό κέντρο της Ανατολικής Θράκης. Διοικητικά υπάγονταν στο Βιλαέτι Αδριανουπόλεως, στο Σαντζάκι Σαράντα Εκκλησιών και ήταν έδρα του ομώνυμου Καζά (κατά τον 15ο αιώνα η Αρκαδιούπολη υπάγονταν στο Σαντζάκι της Βιζύης). Εκκλησιαστικώς υπάγονταν στη Μητρόπολη Αδριανουπόλεως. Τον 17ο αιώνα η Αρκαδιούπολη είχε 700 σπίτια διασπαρμένα σε 6 συνοικίες. Το 1877 υπήρχαν 3.330 Έλληνες Οι κάτοικοι της Αρκαδιούπολης, Έλληνες και Τούρκοι ,βρίσκονταν σε ανθηρή οικονομική κατάσταση. Αυτό φαινόταν κυρίως από την παρουσία 300 περίπου καταστημάτων με πλούσια εμπορεύματα, όπου πραγματοποιούνταν ιδιαίτερα επικερδείς συναλλαγές. Μεγάλη φήμη είχε αποκτήσει σ’ ολόκληρη τη Θράκη το παζάρι βοδιών που λειτουργούσε στην Αρκαδιούπολη και διαρκούσε σαράντα μέρες. Στο τεράστιο καραβάν σεράγι της πόλης στεγάζονταν μεγάλοι στάβλοι για πολυάριθμα ζώα. Η Αρκαδιούπολη ήταν επίσης γνωστή για τους λουλάδες της . Κατά τη διάρκεια του πρώτου βαλκανικού πολέμου στην πόλη εισέρχονται οι Βούλγαροι ενώ ένα χρόνο αργότερα ανακαταλαμβάνετε από του Τούρκους. Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου πολέμου οι Έλληνες της πόλης δέχθηκαν έντονες διώξεις με αποτέλεσμα την εγκατάστασή τους στις παράλιες ελληνικές πόλεις της Ραιδεστού , της Ηράκλειας ,της Καλλιπόλεως και των Γανοχώρων των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης. Οι κάτοικοι επέστρεψαν την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης για να την εγκαταλείψουν οριστικά με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Το πρώτο κοινοτικό σχολείο κτίσθηκε στα 1834. Το σχολείο αυτό λειτούργησε ως Αλληλοδιδακτικό κατά την περίοδο 1844-1878. Ελληνικό σχολείο δημιουργήθηκε επίσης το 1868 και συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι το 1879 οπότε εξελίχθηκε σε Αστική Σχολή Από το 1875 υπήρχε και πεντατάξιο Παρθεναγωγείο όπου φοιτούσαν 100 μαθήτριες. Η εκπαιδευτική ανάπτυξη του ελληνισμού της Αρκαδιουπόλεως στηρίζονταν κυρίως στις εισφορές του «Μουσοφιλούς Συλλόγου»(1872) της «Αγαθοεργούς Αδερφότητας Ομόνοια»(1901) και στις προσόδους της εκκλησίας του Αγ . Δημητρίου.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *