Αξάριο

Αξάριο ή Αξάρι (σήμερα Ak-hisar) ήταν η αρχαία ελληνική πόλη της Λυδίας τα Θυάτειρα. Τα Θυάτειρα ιδρύθηκαν από τους Λυδούς στα τέλη του 8ου με αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. και αργότερα εντάχθηκαν στην περσική σατραπεία της Λυδίας. Μετατράπηκαν σε μακεδονική στρατιωτική αποικία από το Σέλευκο Α΄ το Νικάτορα μετά τη μάχη στο Κουροπέδιο, το 281 π.Χ. Στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. συμπεριλήφθηκαν στο βασίλειο της Περγάμου και στη συνέχεια πέρασαν στους Ρωμαίους. Στην πόλη αυτή παραχωρήθηκαν προνόμια από τους αυτοκράτορες Αδριανό και Καρακάλλα. Τα Θυάτειρα αποτέλεσαν αξιόλογο εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο, με σημαντικά εργαστήρια παραγωγής υφασμάτων. Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *