Μπάλια

Μπάλια ή Βαλλιά (Balya) από τη σημερινή Επαρχία Balya (Μπάλιας) του Νομού Balıkesir (Αδριανού Θηρών). Βρίσκεται περί τα 200 χιλ. δυτικά της Προύσας.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *