Μπουγά Μαντέν

Μπουγά Μαντέν ή και Μεταλλεία του Ταύρου, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση ιδρύθηκε από τον έμπειρο Χατζή Λευτέρη Αποστόλογλου, αρχηγό μιας μικρής ομάδας μεταλλουργών που αναζητούσαν νέες μεταλλοφόρες περιοχές.2 Μεταλλουργοί κατευθύνονταν και σε ήδη υπάρχοντες οικισμούς προκειμένου να εργαστούν στα μεταλλεία. Η μετανάστευση αυτή αφορούσε κάποτε και ολόκληρες οικογένειες. Στα Μεταλλεία του Ταύρου (Μπουγά Μαντέν) υπήρξε επτατάξια αστική σχολή, παρθεναγωγείο και σχολαρχείο.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *