Δρακούντα

Παραθαλάσσιο χωριό στα βορειοδυτικά παράλια της Κυζικηνής Χερσονήσου. Ο οικισμός ήταν χωρισμένος σε Άνω Δρακούντα και Κάτω Δρακούντα. Στις αρχές του αιώνα αριθμούσε περί τα 130-150 σπίτια η Άνω Δρακούντα και 25-30 σπίτια η Κάτω Δρακούντα. Οι κάτοικοι της Άνω Δρακούντας ήταν κυρίως γεωργοί και σηροτρόφοι, ενώ της Κάτω Δρακούντας ασχολούνταν κυρίως με την αλιεία και τη ναυτιλία. Πηγή – Foundation of the Hellenic World

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *