Έντερεζ

Το χωριό ονομάζονταν Τερμέντασι (Δερμέν-Σαδή;) της περιοχής του Απές ή αλλιώς Απές και το κοντινότερο κεφαλοχώρι ήταν το Κιζίκ. Στο Γιαννακοχώρι εγκαταστάθηκαν Πόντιοι που προέρχονταν κυρίως από τα δύο αυτά χωριά.Εκεί ασχολήθηκαν με αγροτικές εργασίες.

Πηγή: Παρχαρίδου Εμμέλεια

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *