Φάρασα

Φάρασα ή Βαρασός – Ορεινός οικισμός της Καππαδοκίας, επάνω στο δρόμο Καισάρειας-Αδάνων. Τα Φάρασα ανήκαν στη μητρόπολη Καισαρείας. Κατά το 19ο και 20ό αιώνα είχαν αποκλειστικά σχεδόν ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων τους, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ήταν η ενασχόληση με τα μεταλλεία (πιθανότατα σιδήρου). Ωστόσο, μετά το κλείσιμό τους, το 1873, οι κάτοικοι στράφηκαν σε άλλες δραστηριότητες (μικροεπαγγελματίες, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία).

Άλλες ονομασίες Βάρασσος, Βαρασό, Farash, Pharasa, Φαρασόνι, Çamlıca (σημερινό όνομα).

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *