Κατιρλί

​Το χωριό Κατιρλί βρίσκεται στη Βιθυνία και είναι το σημερινό Εσένκιόι. Ήταν μεγάλος οικισμός με πληθυσμό περίπου 4000 κατοίκους, αμιγώς Ελληνικό. Το Κατιρλί λόγω και του Οσίου Αυξέντιου που έζησε στο χωριό στα μέσα του 18ου Αιώνα, υπήρξε για μικρό χρονικό διάστημα έδρα της Μητρόπολης Νικομήδειας. Επίσης οι Κατιρλιώτες ήταν σπουδαίοι ναυτικοί. Λόγω του συνδυασμού βουνού και θάλασσας υπήρξαν και σπουδαίοι υλοτόμοι, καρβουνάδες και χιονιάδες. Είχαν δε το προνόμιο λόγω του Ιωάννη Βιθυνού που ήταν Κατιρλιώτης, της αποκλειστικής διάθεσης πάγου στην Πόλη.
Κιντσάκης Ευάγγελος (καταγωγή από Κατιρλί)

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *