Κίντια

Κίντια ή Κύδια, Κήδια, Καρακοτζά βρίσκεται νοτιο-ανατολικά της Τρίγλειας και σε απόσταση 37 χιλ. περίπου. Πριν την καταστροφή είχε περίπου 200 Ελληνικές οικογένειες, που ήταν η πλειοψηφία των κατοίκων.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *