Κούμκιοϊ

Το Κούμκιοϊ βρίσκεται στα νότια του Αοπαδίου, σε απόσταση μιας ώρας. Είχε 150 πε­ρίπου «σπίτια» ελληνικά και 2-3 τουρκικά. Οι κάτοικοι ήταν τουρκόφωνοι και ασχολού­νταν με τη γεωργία. Διατηρούσαν εκκλησία και σχολείο.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *