Ντάνσαρι

Οικισμός της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας αρχικά με μουσουλμανικό και στη συνέχεια με αμιγώς ελληνορθόδοξο πληθυσμό, ο οποίος ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με τη σηροτροφία. Αποτελεί βιλαέτι Προύσας, μουτεσαριφλίκι Προύσας, καϊμακαμλίκι Μιχαλητσίου. Άλλες ονομασίες του είναι Αϊ-Θόδωρος, Δανσαρί, Ντανσάρ, İrfaniye (σημ. ονομασία). Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *