Ντερέκιοϊ

Οικισμός της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας με ελληνορθόδοξο τουρκόφωνο πληθυσμό, ο οποίος ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με τη σηροτροφία. Το χωριό εγκαταλείφθηκε πρώτη φορά το 1914 και οριστικά, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 1922. Ανήκει στο Βιλαέτι Προύσας και η τουρκική ονομασία του είναι Dereköy (σημ. ονομασία). Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *