Οδεμίσι

Οδεμίσι ή Οδεμήσιο – Ο καζάς Οδεμησίου (Οντεμίς) είχε περί τους 3.000 Έλληνες στην πρωτεύουσα και 4000 στα 146 χωριά. Κοντά στο Οδεμήσιο υπήρχε η αρχαία πόλη Ύπαιπα, από την οποία πιθανώς προερχόταν το άγαλμα που κατέγραψε ο Γάλλος περιηγητής Texier’ (‘Asie Mineure’ σελ. 248).

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων στον καζά Οδεμησίου κινείται – ανάλογα με την πηγή και την χρονολογία- από 6,42% (1881-93) και 7,75% (1914) έως 26,02%. Σημειώνω επίσης τα στοιχεία α. του Hyde Clarke για συνολικό πληθυσμό 8.000 κατοίκων, 3.000 Ελλήνων, 2.000 Αρμενίων (1865), του Μ. Νοταρά (σελ. 110): Σύνολο 80.570, Έλληνες 6.802 (8,44%), Τούρκοι 72.037, Αρμένιοι 1708 και Εβραίοι 23, β. του Quinet, (‘Turquie d’ Asie’, III, σελ. 514): Σύνολο 26.700, Μουσουλμάνοι 19.500, Έλληνες 7.000 (26,21%), Ξένοι 150, Εβραίοι 50, γ. αρχείου της Εθνικής Τράπεζας για συνολικό πληθυσμό 78.525 κατοίκων. Ο χάρτης που συνοδεύει την ‘Επίτομη Ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας’ (Δ.Ι.Σ.) αναφέρει για τον καζά Οδεμησίου 555 μαθητές και 4 εκκλησίες.

odemisi

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *