Πάνορμος

Πάνορμος (Πάντερμο) – Πόλη παραλιακή στον ομώνυμο κόλπο της Πανόρμου. Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν έδρα του ομώνυμου καϊμακαμλικιού, που διοικητικά ανήκε στο μουτεσαριφλίκι Μπαλούκεσερ και στο βαλιλίκι Προύσας. Στις αρχές του 20ού αιώνα εξελίχθηκε στο σημαντικότερο εμπορικό λιμάνι της Προποντίδας, με σιδηροδρομική σύνδεση με τη Σμύρνη και τακτική θαλάσσια συγκοινωνία με την Κωνσταντινούπολη. Ανήκει στο Καϊμακαμλίκι Πανόρμου και η σημερινή ονομασία του είναι Bandırma. Πηγή Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού.

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Πάνορμος (Πάντερμο)», 2002Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *