Πυργί

epigrafi-pirgiΤο Πυργί κατοικείται χωρίς διακοπή ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Πότε όμως χτίστηκε και κατοικήθηκε το Πυργί; Ασφαλή στοιχεία και τεκμηριωμένες μαρτυρίες για τον ακριβή προσδιορισμό αυτού του χρόνου δεν υπάρχουν. Η αφετηρία της ιστορίας του χάνεται στα βάθη των μεσαιωνικών χρόνων. Σύμφωνα με μαρτυρία του ιεροδιακόνου Γρηγορίου του Χίου, που μόνασε στη Νέα Μονή, το Πυργί υπήρχε ήδη το 1089. Ο Κωνσταντίνος Σγουρός βεβαιώνει ότι υπήρχε το 1362, όταν κάτοχοι του νησιού ήταν οι Γενουάτες (1346-1566). Ο Buondelmondi το σημειώνει ως κάστρο στο χάρτη του το 1422.
Ο ιστορικός Γεώργιος Ζολώτας φαίνεται πεπεισμένος ότι ο αρχικός πυρήνας του χωριού υπήρχε, πριν από τη γενουατική κατοχή της Χίου, παράλληλα με την ύπαρξη πολλών άλλων μικρών και μεγάλων χωριών, τα οποία ήταν διάσπαρτα στην περιοχή που ανήκει σήμερα το Πυργί, και ότι οι κάτοικοι όλων αυτών των ανοχύρωτων βυζαντινών οικισμών συνενώθηκαν με τους κατοίκους του Πυργιού για λόγους ασφάλειας και αποτέλεσαν ένα πολυάνθρωπο, πλούσιο και καλά οχυρωμένο χωριό.
Τα γύρω από το Πυργί χωριά, που ήταν ένεκα της ευφορίας της γης πάρα πολλά και τα ονόματά τους διασώζονται μέχρι σήμερα ως τοπωνύμια, ήταν το Χαλκειός (διαλεκτ. Χαρτσός) ανατολικά και πολύ κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, ο Στροφιλός στο βάθος της εσοχής που σχηματίζεται στο νότιο άκρο της δυτικής πλευράς του κάμπου Γαλάτη, κοντά στη Βίγλα, ο Καλλικάδος νοτιανατολικά του Γαλάτη, στις υπώρειες της Ράχης, τα Σώζοντα νότια της Ράχης και ανατολικά του βουνού Κουλά, οι Αγιοι Θεόδωροι στα Μπρούκια, ο Εμποριός, τα Δώτια, η Κάτω Φανά, ο Mάναγρος στο μέσο περίπου της νότιας πλευράς της Λουράδας, το Κέρος στο δρόμο προς τους Ολύμπους, η Φανά βόρεια του Πυργιού και πιο πέρα, στο δρόμο προς την Ελάτα, η Αγία Αναστασία, ο Μαγιάτικος βόρεια του Πυργιού προς τη Βέσσα και ενδεχομένως κ.ά.

Πηγή: Το Πυργί (http://www.pyrgi.net/default.asp?pid=10)

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *