Πλάγια

Τα Πλάγια βρίσκονται 45 χλμ δυτικά του κέντρου της Πόλης και είναι το σημερινό Tepecik. Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή οι πρώτοι κάτοικοι -190 οικογένειες, 779 άτομα- ως πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα κι αρχικά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Λαμίας, αργότερα όμως στο Καρασινάν.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *