Προύσα

Προύσα ή Προύσσα. Η βιθυνική πόλη που είναι xτισμένη στους πρόποδες του Ολύμπου και φέρει δυναστικό όνομα που τη συνδέει με το βασιλιά της Βιθυνίας Προυσία Α´ ή με κάποιον παλιότερο ομώνυμο οικιστή. Συνδύαζε μια εύφορη «χώρα» με το μοναδικό πλεονέκτημα των περίφημων ιαματικών υδάτων σε μικρή απόσταση από την ίδια την πόλη. Έτσι, αν και ποτέ δεν αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βιθυνίας, ήταν γνωστή σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής και μετέπειτα της Βυζαντινής Aυτοκρατορίας. Ανήκει στο Βασίλειο Βιθυνίας, και Επαρχία Βιθυνίας-Πόντου. Άλλες ονομασίες της είναι Προύσα παρ’ Ολύμπω, Προύσα η προς Όλυμπον, Prusa ad Olympum. Σημερινή ονομασία της στην τουρκική Bursa. Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Επί Τραϊανού(98-117)  ο διοικητής της Βιθυνίας Πλίνιος ο Νεώτερος ανοικοδόμησε λουτρά και ανήγειρε βιβλιοθήκη. Από την Προύσα καταγόταν ο φιλόσοφος Δίων ο Χρυσόστομος, ο οποίος πέτυχε να παραχωρήσει ο Τραϊανός πολλά προνόμια στην πόλη. Τα λουτρά της Προύσας τα χρησιμοποιήθηκαν κατά τα ρωμαϊκά χρόνια,  αλλά κυρίως οι Βυζαντινοί. Οι  θερμές πηγές θειούχοι κα σιδηρούχοι ήταν περίφημες σ’ όλη την Ανατολή. Αναμφίβολα χρησιμοποιήθηκαν πριν από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Οι  πηγές αυτές προσέλκυαν πολλούς πλούσιους της Κωνσταντινούπολης και μέλη των βασιλικών οικογενειών.   Το 522 η Θεοδώρα, η σύζυγος του Ιουστινιανού πήγε στα λουτρά της Προύσας συνοδευόμενη από 4.000 υπηρέτες και ακολούθους. Οι θερμές πηγές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης. Τα Ρωμαϊκά και Βυζαντινά κτίσματα των πηγών καταστράφηκαν.
Κατά το ιστορικό Προκόπιο το μεταξόσπορο τον έφεραν στο Βυζάντιο από την Κίνα, κρυμμένο μες στα κούφια μπαστούνια τους, δύο μοναχοί που τους είχε στείλει επίτηδες ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’(567-565). Η μεταξουργία αναπτύχθηκε στην Προύσα. Από τα χρόνια εκείνα το μετάξι έδινε μεγάλα εισοδήματα στο Βυζάντιο, γιατί οι ευγενείς της Δύσης, οι επίσκοποι, οι καλόγεροι και γενικά οι άρχοντες και οι πλούσιοι του Βυζαντίου φορούσαν μεταξωτά και έτσι το Βυζάντιο κέρδιζε πολλά από το εμπόριο αυτό. Σε όλη σχεδόν την περιοχή της Προύσας ήταν ανεπτυγμένη η σηροτροφία. Ανέκαθεν ήταν περίφημα τα μεταξουργεία της Προύσας. Ονομαστό ήταν της «Προύσας το μετάξι» και τα μεταξωτά της υφάσματα.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *