Σερντιβάν

Σερντιβάν – Χωριό στη Βιθυνία, πολύ κοντά στο Αντάπαζαρ, κατοικούμενο από ελληνόφωνους ορθόδοξους και προτεστάντες. Διοικητικά υπαγόταν στο μουτεσαριφλίκι της Νικομήδειας. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία αλλά και το ψάρεμα στη γειτονική λίμνη Σαπάντζα. Άλλες ονομασίες, Σέρντιβαν, Σερδιβάν, Σαριδογάνιον, Σερντουανί, Σερντοάνι, Σερντογιάνι.

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *