Σινασός

Μια ώρα δρόμο από το Προκόπιο βρισκόταν η Σινασός (Συνασός, Σινασούν), κτισμένη μέσα σε μικρά φαράγγια· η περιοχή έχει άφθονα νερά και βλάστηση. Αν και κωμόπολη, θεωρούνταν το κέντρο του καππαδοκικού ελληνισμού, αποτελώντας μία ιδιάζουσα περίπτωση πολίσματος. Είχε διατηρήσει την χρήση ελληνικής γλώσσας και χαρακτηριζόταν ως ελληνική όαση. Ο οικισμός διέθετε σχολές, συλλόγους, ξενώνα, αναγνωστήριο και λουτρό.

Η Σινασός είχε 3.000 Ελληνορθόδοξους και 1.000 Μουσουλμάνους.

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

« Back to Glossary Index

Author: Μνήμες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *