Κοινοτητες


Για μια γόνιμη και συστηματική συνεργασία μεταξύ των Κοινοτήτων των Ελλήνων ανά τον κόσμο, για να υπάρχει πιθανότητα ομοψυχίας η οποία θα δώσει ελπίδα στον Ελληνισμό δουλεύουμε σ’ αυτή τη σελίδα.

Ο Ελληνισμός χρειάζεται πρώτα να γνωρίζει την ευρωστία του, δεύτερον να μαθαίνει από αυτή με την μεταξύ του επικοινωνία και τέλος να βοηθάει στην ανάπτυξη και διεύρυνση του πνεύματος που είναι τόσο Ελληνικό όσο η φιλοσοφία, η αστρονομία, τα μαθηματικά, οι τέχνες, η φυσική, η ιατρική κ.ά.

Δεν αρκεί να είμαστε οργανωμένοι σε όλα τα μέρη του κόσμου αν δεν είμαστε ενωμένοι κάτω από μια ιδέα, κάτω από μια γλώσσα, κάτω από έναν πολιτισμό. Η γενεές των προγόνων μας και των ηρώων μας καθοδηγούν και απαιτούν από μας να φανούμε αντάξιοι εκείνων.

Παρακαλούμε λοιπόν, όλες τις Ελληνικές κοινότητες, αδελφότητες, συνδέσμους και συλλόγους οπουδήποτε γης να μας στείλουν το ιστορικό τους με φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή οτιδήποτε άλλο ψηφιακό υλικό κι εμείς θα πράξουμε αυτό που θέσαμε ως σκοπό μας… ν’ αναδείξουμε την Ελλάδα του πραγματικού Έλληνα μέσα μας. Μια τόσο “όμορφη και παράξενη πατρίδα” ποτέ δεν πρέπει να χαθεί…

Ιάκωβος Γαριβάλδης


Η Έξοδος των Ελλήνων από την Αίγυπτο

1955-1965 Ο Νάσερ, το κύμα φυγής και η επίσκεψη Κωνσταντίνου Καραμανλή Η ελληνική παρουσία στην Αίγυπτο πηγαίνει βαθιά πίσω στους αιώνες, στην εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο τις πρώτες αμιγώς ελληνικές κοινότητες με εθνική συνείδηση συνέπηξαν οι Έλληνες μετανάστες που αναζήτησαν στη φιλόξενη γη της Αιγύπτου καλύτερες συνθήκες διαβίωσης όσο η Ελλάδα παρέμενε …

Posted in Ελληνικές Κοινότητες, Ιστορία, Μετανάστευση, Πατρίδες Ελλήνων | Tagged | Leave a comment