Γαλλια

Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών

«Όσα φέρνει μια στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος». Αυτό είναι το ρητό που διάλεξα εδώ παρουσιάζοντας την τόσο σημαντική έρευνα, δραστηριότητα και πάνω από όλα δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Ερευνών που εδρεύει στη Γαλλία. Στην όμορφη ιστοσελίδα του Κέντρου μπορεί ο αναγνώστης να βρει αρκετό υλικό για τις δραστηριότητες του. Το Δ.Κ.Ε.Ε. αποτελεί ένα σημαντικότατο πνευματικό Κέντρο προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού της Διασποράς.

Posted in Ανατολική Θράκη, Βυζάντιο, Γαλλία, Ελληνικές Κοινότητες, Ιδρυμάτων, Κινηματογράφος, Κωνσταντινούπολη, Μνημεία, Ντοκουμέντο, Φωτογραφίες | Comments Off on Διεθνές Κέντρο Ελληνικών Ερευνών