Λουξεμβουργο

Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου

Η Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου ιδρύθηκε το 1975 και λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο περί ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται για θητεία 2 ετών. Το Δ.Σ. εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία των τακτικών μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Posted in Ελληνικές Κοινότητες, Ευρώπη, Λουξεμβούργο | Tagged , | Comments Off on Ελληνική Κοινότητα Λουξεμβούργου